Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Integrationsklient

Från och med version 2017.1 så måste varje dator som skall kommunicera med Visma via API:et ha en integrationsklient installerad.

Om Visma Administration uppgraderas på servern så får integrationsklienten ingen notis om detta och ligger kvar med en gammal version av adk.dll.

Vid nästa kommunikationsförsök så returneras ADKE_APP_OLD, varvid vi har blivit rekommenderade att t.ex. köra en tyst installation av ..\SPCS_Administration\Gemensamma filer\Integration\Setup\setup.exe

Om inloggad windowsanvändare inte har behörighet att köra .exe installationer, vad händer då? Om datorn redan har en fullvärdig Visma Administration programvara installerad, vad händer då? Om systemadministratören valt att installera den befintliga integrationsklienten på en annan sökväg än den vi anger med parametern INSTALLDIR=\"%programfiles%\SPCS Administration\", vad händer då?

Bör vi kanske hellre utbilda kunden att de alltid måste köra integrationsklienten efter en uppgradering på servern?

Hur gör ni övriga som integrerar mot Visma Administration?

1 SVAR 1
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Therese!
Om datorn har en fullvärdig installation av Visma Administration behövs ingen Integrationsklient på datorn.  

En uppdatering kollar efter sökvägarna i registret. Om programmet installerats med andra sökvägar ska det inte vara några problem.

Om windowsanvädaren inte har behörighet att köra installationen ska de få meddelande om detta från Windows. De behöver då kontakta dem som har rättigheter att köra installationer.

När du uppdaterar programmet på datorn kommer även integrationsklienten att behöva uppdateras. Om era kunder behöver ha Integrationsklienter för att ert program ska fungera kan det vara bra att försäkra sig om att de vet hur de ska göra efter uppdatering  för att integrationen ska fungera. Hur ni väljer att hjälpa dem med detta är upp till er.