Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Reskontrautskrifter med fakturabeloppen i både utländsk valuta och SEK

Vi har Visma Administration 1000 (5.31 just nu) och har följande önskemål:

Då vi har flera kunder som fakturerar i andra valutor än SEK så skulle vi önska att det gick att få ut en kundreskontralista där fakturabeloppet framgår både i den utländska valutan och SEK. Detsamma skulle gälla leverantörsfakturor i utländsk valuta.

Sedan skulle vi också önska att det vid bokslutsdatum skulle gå att skriva ut en kundreskontralista där SEK-beloppet avseende kundfakturor i utländsk valuta omräknas till bokslutsdagens kurs. I så fall måste man också någonstans i programmet kunna ange vilka valutakurserna är vid bokslutsdatumet. Man skulle spara mycket tid på detta. För närvarande får vi göra en lista manuellt i Excel där vi får räkna om det utländska beloppet till SEK enligt bokslutsdagens kurs.

3 SVAR 3
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej!
Prova att skriva ut rapporten Kundfordringar. På den kan du nämligen välja att bocka i rutor för att få med kolumner med utländsk valuta samt omräkning av fordringar till dagskurs. Dagskursen är den kurs du har angett under Arkiv - Programunderhåll - Valutakurser. Motsvarande rapport för leverantörsreskontran heter Leverantörsskulder som kan visa samma kolumner.

Är du i kund-/leverantörsregistret eller inne bland leverantörsfakturorna hittar du rapporten direkt under Utskrift. Är du inne bland kundfakturorna klickar du istället Utskrift - Alla utskrifter - Kundreskontra för att hitta den.
Kan detta vara vad du söker kanske?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej!

Det är precis det vi letade efter. 🙂 Chattade med er support idag och de sade att det inte gick att få ut någon sådan rapport, så det var därför jag skrev det som önskemål här.

Vi testade det direkt. När vi lade in valutakurs nu så gick det dock inte att skriva in att valutakursdatumet avsåg valutakursen 2012-12-31, utan det ändrades automatiskt tillbaka till dagens datum, så när vi skrev ut rapporten så blev det ändå inte bokslutsdagens kurs. GÅr det på något sätt att lägga in en valutakurs på ett tidigare datum än dagens datum?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Jag förstår och ber om ursäkt att ni fick ett felaktigt svar tidigare.

När du ändrar en valutakurs under Arkiv - Programunderhåll - Valutakurser så ändras datumet alltid till dagens datum, alltså då ändringen sker. Detta för att man ska kunna se när man senast ändrade respektive valutakurs.

Ändrar du valutakursen så använder programmet sig av det värdet för att räkna fram dagskursen för fordringarna. Det innebär att du när som helst kan ta fram en lista med kundfordringar till en viss dags värde, bara du har uppdaterat kursen under programinställningarna först.
Hoppas det förtydligade funktionen lite mera!