Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Anna__104
NY MEDLEM

K2-bokslut baserat på tidigare bokslut - Visma Bokslut

Den här frågan kanske har varit uppe tidigare, men just nu hittar jag inget om det.

Vid upplägg av ett nytt bokslut enligt K2 som är baserat på ett tidigare bokslut får jag i flera fall problem med att konton med saldon inte hamnar på någon huvudbilaga (trots att de funnits med på huvudbilaga fg år). Det finns saldon på kontona och kontona ligger rätt kopplade i kopplingstabellen. I vissa fall försvinner huvudbilagan helt, t ex försvann bilagorna för Kundfordringar och Övriga fordringar, trots att det finns saldon både innevarande och föregående år.

I några av fallen finns huvudbilagan kvar, men då har de "tappat" kontona som tidigare funnits där. När jag går in på Ändra bilaga på t ex bilagan för Byggnader och mark så har den av någon outgrundlig anledning ändrats till Förbättringsutgifter på annans fastighet (trots att kontona är rätt kopplade och det finns saldon båda åren). Övriga skulder har ändrats till Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter osv. Vid senaste bokslutet var det 17 balansräkningsrader som inte fanns med på någon huvudbilaga.

Det innebär ett stort merarbete att lägga in huvudbilagorna igen och framförallt att lägga in alla åtgärder och text igen, trots att bokslutet är baserat på ett tidigare bokslut. Vid samtal med supporten fick jag till svar att tanken är att man vid övergång till K2 skall skapa ett helt nytt bokslut som inte är baserat på tidigare bokslut eftersom K2 är ett helt nytt regelverk. Självklart är K2 ett helt nytt regelverk, men kunderna är ju inte nya och väldigt många av frågeställningarna i bokslutet är de samma även om regelverket är nytt. Tycker därför att det är en väldig slöseri med tid att behöva lägga in samma åtgärder och text på nytt. Går det inte att lösa tekniskt att huvudbilagorna med åtgärder finns kvar när det trots allt finns saldon båda åren? Förstår att en ny balans- och resultaträkningsmall skapas men varför försvinner huvudbilagorna? Och varför ändras karaktären på en del av huvudbilagorna?
3 SVAR 3
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Anna

Kontakta supporten. Vi behöver ha in ditt bokslut så vi kan titta på det för att kunna utreda vad det är som är fel.

Hälsningar

Anne-Kristin


Anna__104
NY MEDLEM

Jag kontaktade supporten igår och fick svaret att det var en utvecklingsfråga och att jag skulle ta upp det här... Men jag kan ta ny kontakt.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Ja kontakta supporten igen du kan hänvisa till mig att jag vill ha in ditt bokslut. Det gamla bokslutet som du väljer att basera på.