Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Sortera efter:
senast uppdaterad av Amanda Nygren CONTENT PRODUCER ‎2020-02-14 13:49
Inför deklarationstider har vi här samlat lite punkter som kan vara bra att tänka på om du vill ansöka om byråanstånd och arbeta i Visma Advisor Connect.    Du kan ansöka om byråanstånd om du i din näringsverksamhet hjälper fysiska personer och dödsbon med att upprätta inkomstdeklarationer. Ett beviljat byråanstånd ger dig rätt att lämna inkomstdeklarationerna senare än den 4 maj 2020. Skatteverket öppnade filöverföringstjänsten för ansökan om byråanstånd den 10 februari 2020.    En förutsättning för att få byråanstånd fram till den 15 juni 2020 är att alla deklarationsblanketter som kan lämnas digitalt även lämnas in digitalt. Det betyder alltså att hela inkomstdeklarationen, det vill säga huvudblanketten (INK1), bilagor och övriga upplysningar skickas in digitalt. Det går att göra på två olika sätt, antingen via Skatteverkets filöverföringstjänst (SRU) eller Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration.    Nytt för i år är att du vid digital ansökan (SRU) inte behöver ange något anståndskontor. Kontor 143 kommer att anges för alla. Tänk dock på att du i Visma Advisor Connect själv behöver välja in kontor 143 eftersom det är det enda skattekontor som tar emot ansökan.    Senast den 4 maj 2020 måste ansökan om byråanstånd lämnas in till Skatteverket. Om Skatteverket beviljat ansökan om byråanstånd gäller följande:  Deklarationer som lämnas digitalt ska ha inkommit till Skatteverket senast den 15 juni 2020 Om du inte lämnar in deklarationen digitalt ska den inkomma till Skatteverket senast den 18 maj 2020  Observera att juridiska personer (förutom dödsbon) inte kan få byråanstånd. Mer information om byråanstånd finner du på Skatteverket.se    Ansök om byråanstånd via Visma Advisor Connect  Via Visma Advisor Connect kan du enkelt göra anståndsansökan till Skatteverket. När du ansöker om byråanstånd för dina kunder via Connect behöver du först säkerställa att bara de kunder som ska tas med i ansökan listas i Connect.    Läs mer i hjälptexten om vilka förberedande samt avslutande steg du behöver göra i Visma Advisor.    För att skapa byråanstånd i Visma Advisor Connect gör du enligt följande:  Öppna Visma Advisor Connect. Välj Arkiv – Byråanstånd. Dialogrutan Byråanstånd visas. Här ser du en lista med alla privatpersoner och enskilda firmor som du har uppdraget Deklaration upplagt på i Visma Advisor. Om dimensionen Kontor används i Visma Advisor, visas bara kunder som tillhör ditt kontor.  Avmarkera de kunder du inte vill ska komma med i anståndsansökan.  Ange skattekontor. OBS: Numera finns endast kontor 143 att välja.  Välj Skapa byråanstånd. Guiden Skapa byråanstånd – steg 1 startar.  Välj om du vill skicka byråanstånd via Skatteverkets e-tjänst för filöverföring eller via Exportera till egen mapp.  Välj Fortsätt. När byråanståndsfilerna är klara visas dialogrutan Skapa byråanstånd – steg 2. Här ser du var filerna har sparats. Välj Ja om du vill öppna utforskaren och titta på filerna som har skapats, annars väljer du Nej. Ditt byråanstånd är nu klart för att skickas till Skatteverket. Det skapas en pdf-fil för varje anstånd som du skapar. Vill du även se hur du gör detta? Kika på filmen Sök byråanstånd via Visma Advisor Connect!  (Uppmärksamma dock att de förberedande stegen i Visma Advisor ska göras innan de stegen som vi går igenom i filmen!)    
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Amanda Nygren CONTENT PRODUCER ‎2020-02-14 13:08
Du har väl inte missat Visma Ekonomiöversikt - tjänsten som är perfekt för dig som vill presentera siffrorna på ett snyggt och lättförståeligt sätt? 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Amanda Nygren CONTENT PRODUCER ‎2020-02-14 12:47
Använd Visma Advisor Period & År för dina kunder - eller kostnadsfritt för egen användning! 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Niklas Crona CONTENT PRODUCER ‎2020-02-10 15:11
Ansök om byråanstånd i Visma Byråstöd
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Niklas Crona CONTENT PRODUCER ‎2020-02-07 09:25
Vanliga frågor inför nytt räkenskapsår i Visma Anläggningsregister
Visa fullständig artikel
av Tobias Karlsson APPLICATION SPECIALIST
Hej! Idag har vi släppt möjligheten att klarmarkera en hel vecka i Advisor. Det finns numera en ruta längst ut till höger vid summa. Klickar man i denna så klarmarkeras hela veckan. Hoppas detta ska underlätta ert arbete i Advisor. /Tobias
Visa fullständig artikel
av Peter Samuelsson ANSTÄLLD
Prisbasbelopp2020 SCB har nu publicerat prisbasloppen för år 2020. Prisbaslopp                              47 300 (46 500 år 2019) Förhöjt prisbasbelopp        48 300 (47 400 år 2019) Källa: SCB Skiktgräns för statlig inkomstskatt år 2020 Skiktgränsen för statlig skatt (20%) ska enligt dagens regler årligen räknas upp med förändringen av KPI+2%. Skiktgränsen för 2020 blir nu 509 300 kr mot 490 700 kr år 2019. Om den högre skiktgränsen för statlig skatt (25%) blir kvar höjs gränsen till 715 400 kr mot 689 300 kr år 2019.   Årslön maximalt ca 523 200 kr för att undvika statlig skatt år 2020 För den som är löntagare eller har inkomst av aktiv näringsverksamhet i firma/handelsbolag och har fyllt högst 65 år under inkomståret är gränsen för uttag av statlig skatt ca 523 200 kr under 2020 om man vill undvika statlig skatt. Denna gräns kallas för brytpunkt. Under år 2020 är det alltså en månadslön på maximalt ca 43 600kr som undgår den höga marginalskatten för den som är högst 65 år.
Visa fullständig artikel
av Peter Samuelsson ANSTÄLLD
Är du inte nöjd med Skatteverkets beslut om slutlig skatt, har du två möjligheter, du kan antingen begära omprövning hos Skatteverket eller överklaga hos förvaltningsrätten. Om du begär omprövning och inte blir nöjd med det nya beslutet, kan du överklaga det hos förvaltningsrätten. Om du överklagar beslutet direkt hos förvaltningsrätten, är det ändå Skatteverket som först behandlar ditt överklagande. Ändrar inte Skatteverket sitt beslut på det sätt som du begärt, går ärendet vidare till förvaltningsrätten. Oavsett om du begär omprövning eller överklagar, måste du göra detta skriftligt till det skattekontor som framgår av ditt slutskattebesked. Använd blanketter i Visma skatteprogram I Visma skatteprogram finns en blankett för överklagande (SKV 6890) och en för begäran om omprövning (SKV 6891). Blanketterna hittar du under Anmälan/Ansökan i dialogen “Välj ny blankett”.
Visa fullständig artikel
av Michael Holmgren APPLICATION SPECIALIST
Idag (5 april) släpptes version 2019.11 av Visma Bokslut som har stöd för Digital inlämning av årsredovisningen till Bolagsverket. I denna versionen kan du som använder regelverket K2 (utan revisionsberättelse) lämna in din årsredovisningen digitalt. Du kan läsa mer om hur det fungerar i programmets hjälp avsnitt Digital inlämning av årsredovisningen eller se filmen Lämna in årsredvisningen digitalt. Du laddar ner den senaste versionen genom att klicka på Ladda ner/Uppdatera på vår hemsida
Visa fullständig artikel
av Peter Samuelsson ANSTÄLLD
Sedan förra året har det varit möjligt att filöverföra inkomstdeklaration 1 via SRU-systemet. Skatteverket har under säsongen uppmärksammat en del utmaningar när det gäller de olika inlämningssätten. Nedan visas vad en byrå bör tänka på vid inlämning av fysiska personers inkomstdeklaration 1 till Skatteverket. Om byrån ansvarar för hela kundens inkomstdeklaration 1: Skicka in hela den kompletta inkomstdeklarationen, dvs huvudblankett INK1, bilagor och övriga upplysningar via filöverföringstjänsten (SRU). Observera att du i grunduppgifterna måste gjort markering för att skicka in inkomstdeklaration 1 via SRU.  Efter filöverföringen meddelar du kunden att deklarationen finns att skriva under på Mina sidor. Efter att kunden skrivit under inkomstdeklarationen, kan kvittensen delas med byrån direkt från Mina sidor genom att klicka på ”Dela via e-post”. På detta sätt kan du som byrå vara säker på att deklarationen är inlämnad. Om byrån ansvarar för att enbart upprätta vissa bilagor: Skicka bara in bilagorna via filöverföringstjänsten (SRU). Du ska alltså inte har markering i grunduppgifterna för att skicka in inkomstdeklaration 1 via SRU. Meddela kunden vilka belopp de ska komplettera med i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 eller på papper. Om du som byrå ansvarar för enstaka bilagor och redan har filöverfört hela deklarationen med ofullständiga uppgifter på Inkomstdeklaration 1 måste du kontakta kunden och be denne deklarera på nytt via den vanliga e-tjänsten. Annars finns stor risk att flera uppgifter saknas på huvudblanketten (INK1).
Visa fullständig artikel
av Andreas Palmay APPLICATION SPECIALIST
Nu kan du uppdatera dina procentsatser i Visma Bokslut. Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Kostnaden beräknas på de delar av lönen som ligger under 7,5 prisbasbelopp. På den delen betalas 0,1 procent.  Den genomsnittliga statslåneräntan 2018 = 0,48 Du uppdaterar under Arkiv - Uppdatera - Procentsatser via internet.
Visa fullständig artikel
av Peter Samuelsson ANSTÄLLD
Nu när M+KD budgeten röstades igenom så kommer följande ”inkomstgränser” gälla för år 2019  Lägre skiktgräns 490 700 kr (455 300 kr år 2018) Högre skiktgräns 689 300 kr (662 300 kr år 2018) Brytpunkt för statlig skatt 504 400 kr (468 700 kr år 2018) Brytpunkt för statlig skatt för pensionärer 547 500 kr (494 300 kr år 2018) Läs mer i skatteprogrammets informationsbank.
Visa fullständig artikel
av Peter Samuelsson ANSTÄLLD
Statslåneräntan vid utgången av november 2018 har nu fastställts till 0,51 %. Uppgiften påverkar främst vissa kalkyler för år 2019. Räntedelen vid förmånsberäkning i bilkalkylen Uppräkning av sparat gränsbelopp i fåmanskalkylen Positiv och negativ räntefördelning i näringskalkylen   Uppdatera räntesatsen i skatteprogrammet I Visma skatteprogram kan statslåneräntan uppdateras via menyvalet Arkiv– Uppdatera.
Visa fullständig artikel
av Peter Samuelsson ANSTÄLLD
Från 2019 kommer Radio/TV-licensen att ersättas av en ny “Public service avgift”. Förslaget att har tidigare föreslagits av regeringen, men nu har riksdagens kulturutskott godkänt förslaget. Slutligt besked förväntas 14-15 november. Dagens regler Enligt dagens regler betalas Radio/TV-licensen per hushåll med ca 2400 kr/år. Har du ingen TV osv så behöver du idag inte betala någon licensavgift. Från 2019 Den nya public service-avgiften kommer att dras som skatt för alla personer som fyllt 18 år vid årets ingång och som har en beskattningsbar inkomst. Detta oavsett om du har TV eller ej. Avgiften beräknas till en procent av den beskattningsbara förvärvsinkomsten upp till ett visst tak. Taket för underlaget är bestämt till 2,092 * Inkomstbasbeloppet (2,092 * 64 400 = 134 724). Den maximala avgiften för inkomstår 2019 beräknas då som en procent av 134 724 och blir således 1 347 kr per person. Förändring 2018 - 2019 För ett hushåll med två vuxna personer som har normala inkomster ökar avgiften från 2 400 kr till ca 2 694 kr/år. För ensamstående med normal inkomst så sänks avgiften från 2 400 kr till 1 347 kr. Är du t ex student eller har en lägre inkomst än maxtaket (134 700) så blir avgiften en procent av underlaget. Om du t ex har en beskattningsbar förvärvsinkomst på 66 100 kr (motsvarar lön på 95 800 kr) under år 2019 så blir avgiften 661 kr (1% av 66 100). En annan stor skillnad med de nya reglerna, är att det inte finns någon möjlighet att undvika avgiften om du är minst 18 år och har inkomst. Förutbetald avgift som gäller år 2019 Säg att du exempelvis har fått en faktura för perioden 2018-12-15 - 2019-03-14. Denna betalas 2018-12-15. Avgiften som avser period efter 2018-12-31 kommer Radiotjänst automatiskt att återbetala.
Visa fullständig artikel
av Peter Samuelsson ANSTÄLLD
I Visma Skatt kan du räkna på hur stor lön någon i familjen måste ta ut från familjens fåmansbolag under 2018 för att kunna beräkna ett löneunderlag för utdelningar under 2019. Ett löneuttag på en viss nivå under 2018 krävs ju för att man på familjens aktier i fåmansbolaget ska få beräkna utrymmet för utdelning under 2019 till högsta möjliga belopp enligt löneregeln. Beräkningarna gör du enkelt på sidan Löneunderlag i programmets kalkyl för Fåmansbolag för år 2019. Beräkning av gränsbeloppet Det är det årligt beräknade gränsbeloppet som avgör hur stort utrymme det finns för att göra utdelning till 20 procent i skatt från fåmansbolag där någon i familjen arbetar aktivt. Gränsbeloppets storlek får beräknas enligt huvudregeln eller enligt förenklingsregeln (även kallad schablonregeln). Enligt den så kallade huvudregeln består gränsbeloppet av en lönedel och en kapitaldel och i regel den mest gynnsamma regeln om någon i familjen har ett avlönat heltidsjobb i bolaget. Under 2019 får 50 procent av hela lönesumman inräknas när lönedelen av gränsbeloppet ska fastställas. Lönedelen får dock enbart beräknas om delägaren äger minst fyra procent av kapitalet i företaget. Det finns ett tak för det lönebaserade utrymmet, som begränsas till att per år och delägare uppgå till högst 50 gånger delägarens egen eller någon närståendes lön.  Räkna på lönekravet Det finns också ett lönekrav som måste vara uppfyllt för att löneregeln vid beräkning av gränsbeloppet ska få användas. Enligt lönekravet måste en person inom ägarens familj ha fått en lön av en viss storlek från fåmansbolaget under året före det år som gränsbeloppet beräknas för. Vid beräkning av gränsbelopp för utdelning under år 2019, tittar man alltså på löneuttagen som gjorts under år 2018. Följande gränser för lönekravet gäller vid beräkning av gränsbelopp för 2019: Är den totala lönesumman under 2018 i bolaget inklusive löner i dotterbolag 4 500 000 kr eller högre måste ägaren eller någon annan i någon i ägarens familj ta ut en lön under 2018 på minst 600 000 kr, för att lönekravet ska uppfyllas. Är årslönesumman i företaget lägre än 4 500 000 räcker det att lönen till ägaren eller någon i dennes familj är minst 375 000 kr + 5 procent av årslönesumman för att lönekravet ska anses uppfyllt. Lägsta möjliga lönekrav för 2018 kommer att vara 394 737 kr. Med en årslön på minst 600 000 kr är lönekravet alltid uppfyllt, men lönedelen av utdelningsutrymmet får ändå inte beräknas till större belopp än 50 gånger egna lönen. Finns det flera ägare som inte är släkt med varandra (de ingår i olika så kallade närståendekretsar) gäller lönekravet förvar och en dessa ägare. Exempel En ensam ägare har ett bolag med 100 000 kr i aktiekapital (kapitalunderlag) och årslönesumman i bolaget uppgår till 1 miljon kr. Gränsbeloppet får då beräknas till 500 000 kr under 2019 på grund av de anställdas lönesumma. Där tillkommer ca 9 500 kr i gränsbelopp på grund av aktiekapitalet.  Lönekravet under 2018 för ägaren eller någon anhörig till denne blir 375 000 + 50 000 kr (0,05 x 1 miljon) = 425 000 kr. Lägsta möjliga lönekrav under 2018 blir 394 737 kr Om årslönesumman i bolaget under 2018 enbart består av lön till en enda person i ägarens familj kommer det att räcka att årslönen under 2018 till den personen är 394 737 kr för att en lönedel av gränsbeloppet ska få beräknas. Vid en årslön till familjemedlemmen på 394 737 kr som är enda lönen i bolaget under 2018 uppfylls nämligen lönekravet för beräkning av gränsbelopp enligt löneregeln för 2019. En årslön på 394 737 kr för familjemedlemmen ger en lönedel på 197 368 kr och redan detta innebär att gränsbeloppet beräknat enligt huvudregeln blir större än schablonbeloppet enligt förenklingsregeln. Dessutom får ju vid beräkningen av gränsbeloppet enligt huvudregeln läggas en viss procentandel av anskaffningsaktierna i bolaget. För år 2019 blir procentsatsen 9,50 procent av anskaffningskostnaden om statslåneräntan i slutet av november 2018 ligger på 0,50 procent. I ett 100 000-kronorsbolag blir kapitaldelen av utdelning i så fall 9 500 kr för 2019. Även om anskaffningskostnaden enbart är 100 000 kr kan kapitaldelen i äldre fåmansbolag bli ännu större. I kalkylen för Fåmansbolag i Visma Skatt hanteras beräkningen av de mycket komplicerade regler som då behöver användas. Schablonbeloppet är 171 875 kr under 2019 Enligt förenklingsregeln får årets nya gränsbelopp i bolaget beräknas till ett schablonbelopp som motsvarar 2,75 inkomstbasbelopp,vilket får användas oavsett lönesummans storlek i bolaget. För år 2019 blir det schablonbeloppet 171 875 kr. Schablonregeln får bara användas i ett bolag per person.Om flera medlemmar i en familj ensamma är ägare av var sitt fåmansbolag får schablonregeln användas av varje familjemedlem.  Peter Samuelsson, Visma Spcs
Visa fullständig artikel
av Marita Jonsson CONTENT PRODUCER
När du checkar ut Revision får du välja vilka filer som ska checkas ut. Det är då viktigt att du även tar med filtypen .Red som innehåller de dokument som bifogats i Revision om tanken är att nya dokument ska infogas i utcheckat läge. Skulle du missa att checka ut Revision Årsakt 20170101-20171231.Red som i exemplet ovan och därefter bifogar nya dokument i utcheckad byrå så kommer en ny fil Revision Årsakt 20170101-20171231.Red skapas med endast de nya dokumenten. När du sedan väljer att checka in kunden kommer den nya filen Årsakt 20170101-20171231.Red att ersätta den befintliga på serven. Det innebär att de dokument som bifogats innan utcheckning läses över. Du måste därför ta med .Red-filen vid utcheckning.
Visa fullständig artikel
av Marita Jonsson CONTENT PRODUCER
Den LKF-kod som finns på den preliminära skatteuträkningen ifrån Skatteverket innehåller i år 4 siffror (Län och kommun) istället för 6 (Län, kommun och församling) siffror. Visma Skatt är uppbyggt efter att du anger LKF-kod (6 siffror) för att på så sätt kunna hämta in korrekta uppgifter. Är du osäker på de sista siffrorna (församling) kan du ladda hem lista med fullständiga listor på SCB hemsida » Vi kommer se över hanteringen i kommande versioner så att det går bra att endast ange 4 siffror och på så sätt får fram kommun. Uppgifter om församling och så vidare måste därefter anges manuellt.
Visa fullständig artikel
av Peter Samuelsson ANSTÄLLD
Nedan visas ett flöde på hur det kan se ut på Mina sidor inne på Skatteverket.se när det gäller filöverförd inkomstdeklaration 1. Så här ser inloggade vyn på Mina sidor ut för kunden innan deklarationsuppgifter har skickats in av byrån. I bilden visas vyn som för ett deklarationsombud (Oskar) som loggat in för sin kund (Hilda), men vyn ser likandan ut även för kunden själv. Allt som kunden kan göra med deklarationen kan ett registrerat deklarationsombud göra. En byrå som är deklarationsombud kan alltså både filöverföra deklarationsuppgifterna för att sen själva godkänna och skicka in deklarationen. När filöverföringen (SRU) är genomförd och kunden loggar in visas ett meddelande om att en inkomstdeklaration har kommit in via filöverföring.Här visas även vem som lämnat uppgifterna och när det gjordes. För att komma vidare klickar kunden helt enkelt på rutan med meddelandet. När kunden har klickat på rutan med avisering om överförda uppgifter visas en vy där kunden kan kontrollera vilka uppgifter som lämnats och godkänna dem genom att kryssa för ”Jag har granskat att uppgifterna är riktiga” och sedan klicka på ”Signera”. När deklarationen är signerad är den alltså inskickad och klar, varpå en kvittens visas. I händelseloggen framgår det alltså först att inkomstdeklarationsuppgifter har kommit in och sen att deklarationen har skickats in. Kunden kan klicka på händelsen och titta på den inskickade deklarationen i pdf-format. Så här ser pdf:en ut för den inskickade deklarationen. Förutom att det i år går att filöverföra inkomstdeklaration1 tillsammans med det som skrivs under övriga upplysningar, kan även en fritextbilaga överföras. Det gäller samtliga deklarationstyper och presenteras för kunden som en kundhändelse på Mina sidor. I vyn ”Inlämnade deklarationer” hittar kunden också sin inlämnade deklaration tillsammans med tidigare års lämnade deklarationer. Skulle kunden efter att ha godkänt den filöverförda deklarationen ändå gå in i e-tjänsten för att försöka deklarera, möts kunden av följande meddelande.
Visa fullständig artikel
av Peter Samuelsson ANSTÄLLD
Kryptovalutor är en form av digitala ”pengar” som kan användas för att överföra kapital via internet. En sådan virtuell valuta kan köpas och säljas vid olika handelsplatser på internet Den i nuläget mest framträdande virtuella valutan är bitcoin. Liknande valutor är till exempel Litecoin, Etherum och Ripple.  En virtuell valuta kan inte likställas med en utländsk valuta. Försäljning av en virtuell valuta ska därför kapitalvinstbeskattas enligt bestämmelserna om övriga tillgångar i 52 kapitlet inkomstskattelagen. Betalning med virtuell valuta vid exempelvis köp av en vara eller tjänst anses som ett byte och ska därför också kapitalvinstbeskattas Nedan kan du läsa mervirtuella valutor. Skatteverketssammanställning om virtuella valutor Skatteverketsställningstagande om beskattning vid mining av bitcoin och andra virtuellavalutor m m
Visa fullständig artikel
av Marita Jonsson CONTENT PRODUCER
Tablåraden Fria reserver, övriga (EKFR1) är i senare versioner av Visma Koncern en rubrikrad i koncerntablån vilket innebär att denna raden inte ska ha ett saldo. Eftersom tablåraden enbart är en rubrik går det inte att redovisa/plocka upp den raden i Balansräkningsmallen.  Eventuellt saldo som finns på raden kommer därför att saknas i balansräkningen och orsaka en differens.  Saldot på raden behöver nollställas, gör enligt nedan: Gå in under Arbeta med - Föregående år/periods värde och leta upp raden Fria reserver, övriga. Finns det ett saldo på raden måste detta saldot manuellt flyttas från raden Fria reserver, övriga till en annan balansräkningsrad.  Kontrollera dina koncernverifikationer. Finns raden Fria reserver, övriga upplagd på någon koncernverifikation med saldo/justering behöver raden Fria reserver, övriga bytas ut mot en annan balansräkningsrad.  Finns det fortfarande ett saldo efter att du har gjort enligt punkt 1 och 2 behöver du lägga upp raden Fria reserver, övriga på en koncernverifikation och göra en justering så att utgående saldo blir noll, detta behöver du göra per företag om det finns flera företag som har ett saldo på raden. 
Visa fullständig artikel
Genvägar
Inloggade användare (363)