Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Här hittar du som redovisningsbyrå processer och tips inom Vismas program


Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Nyheter och få ett mejl varje gång det publiceras något nytt.
Du kan även prenumerera på etiketter genom att klicka dig in på etiketten du vill bli uppdaterad kring innan du väljer att prenumerera.

1. Logga in i forumet
2. Klicka på de tre prickarna uppe till höger
3. Välj Prenumerera.
Sortera efter:
senast uppdaterad av Niklas Crona CONTENT PRODUCER ‎2023-03-15 17:09
Vanliga frågor (och svar) som kan uppstå när du arbetar i Visma Skatt & Bokslut Pro.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Jenna Glensby CONTENT PRODUCER ‎2023-03-15 10:06
Vill du ta emot dina kunders underlag digitalt? Jobba med e-fakturor och samarbetet Digitala fakturor och dokument!
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Niklas Crona CONTENT PRODUCER ‎2023-03-14 11:25
Lämna in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket och digital signering från Visma Skatt & Bokslut Pro.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Niklas Crona CONTENT PRODUCER ‎2023-03-08 15:13
I det här inlägget kan du läsa mer om deklarationsblanketter och deklarationsbilagor i Visma Skatt & Bokslut Pro.  Deklarationsblanketter i Visma Skatt & Bokslut Pro . Deklarationsblanketter för aktiebolag Under Årsavslut - Deklarationsblanketter hittar du blankett INK2 - Inkomstdeklaration 2 för aktiebolag med flera och tillhörande bilagor.   INK2 - Inkomstdeklaration 2                                 Vissa av blanketternas fält fylls i manuellt, medan andra fält innehåller förifyllt belopp som har genererats av programmet på referenskontonivå. Du kan ändra referenskonto för ett kundkonto i Underhåll - Kundens kontoplan . Andra fält innehåller värden som genereras när ändringar görs under Årsavslut - Skatteberäkning , och när särskilda bilagor stäms av under Årsavslut - Balansavstämning - Bilagor .   När en blankett är färdigfylld klarmarkerar du den genom att klicka på “bocken” i kolumnen Klart i vyn till vänster. När du har klarmarkerat en blankett kan du inte längre göra ändringar i den. Du kan dock ångra klarmarkeringen på samma sätt, det vill säga att igen klicka på “bocken” i kolumnen Klart i den vänstra vyn.   Om du vill ladda ner en eller flera blanketter till din dator så kan du gå till Rapportcentral och därefter markera de aktuella blanketterna som du vill skriva ut. Det gör du under Deklarationsblanketter och välj Generera rapport . Sen väljer du Ladda ner PDF under Förhandsgranskning .   Rapportcentral                                 När du är färdig med alla deklarationsblanketter kan du skapa SRU-fil för inlämning via Skatteverkets filöverföringstjänst. Du kan också skriva ut den aktuella deklarationsblanketten via en Skriv-ut knapp som du kan använda för att skapa en PDF direkt från den aktuella blanketten. Om du vill skriva ut flera blanketter samtidigt, använd då Rapportcentralen.   För aktiebolag finns följande deklarationsblanketter:   INK2 - Inkomstdeklaration 2 På blanketten redovisas underlagen för inkomstskatt, särskild löneskatt, avkastningsskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift. INK2R - Räkenskapsschema På bilagan redovisas företagets resultat- och balansräkning. INK2S - Skattemässiga justeringar På bilagan redovisas de justeringar som ligger till grund för företagets skattemässiga resultat. N3B - Juridisk ägare i handelsbolag Blanketten används av juridisk person som är delägare i handelsbolag. På blanketten beräknas delägarens andel av resultatet av verksamheten i handelsbolaget. N4 - Uppskov näringsverksamhet Blankett N4 ska lämnas av företag tillsammans med Inkomstdeklaration 2 då företaget vill ha uppskov med beskattningen vid byte av andelar enligt reglerna om andelsbyten. N7 - Övertagande av fonder På deklarationsbilagan N7 rapporterar du in övertagande av fonder och fördelningsbelopp. blanketten ska lämnas av den som övertagit periodiseringsfonder, expansionsfond, räntefördelningsbelopp, skogskonto eller skogsskadekonto. N8 - Skogsavdrag/substansminskningsavdrag På blankett N8 ska du redovisa skogs- och substansminskningsavdrag. Blanketten fylls i automatiskt via Årsavslut - Skatteberäkning - Övriga skattemässiga justeringar och avsnittet Övrigt . N9 - Begränsning av ränteavdrag Företag som har ett negativt räntenetto som överstiger fem miljoner kronor före avdragsbegränsning för negativa räntenetton, ska bifoga deklarationsbilagan N9 till sin inkomstdeklaration 2.   Läs mer om alla deklarationsblanketter och bilagor för aktiebolag .   Deklarationsblanketter för fysiska personer (Privatperson & Enskild firma) Under Årsavslut - Deklarationsblanketter finner du blanketter för fysiska personer. Du kan också skapa deklarationsbilagor som överför till fliken Enskild Firma och Underlag INK1 , det gör du via Årsavslut - Deklarationsunderlag .   Blanketter för fysiska personer                                 Om aktuell deklaration gäller en privatperson, som inte har enskild firma, finns blanketterna INK1 - Inkomstdeklaration 1, K4 - Försäljning av värdepapper, K5 - Försäljning av småhus, K6 - Försäljning av bostadsrätt och K10 - Kvalificerade andelar i fåmansföretag.   Om du eller din kund har företagsformen enskild firma finns även blanketterna NE - Enskild firma och N8 - Skogsavdrag/substansminskningsavdrag.   Blanketterna fylls i automatiskt via uppgifter från bokföringen och de ifyllda uppgifterna från Deklarationsunderlag .   För enskilda firmor och privatpersoner finns följande deklarationsblanketter:   INK1 - Inkomstdeklaration 1 Inkomstdeklaration 1 är Skatteverkets huvudblankett för fysiska personer. NE - Enskild Firma Blanketten NE används för att deklarera inkomst av näringsverksamhet i enskild firma. NEA - Inkomst av flera verksamheter Blanketten NEA används som en underbilaga till blanketten NE. K10 - Kvalificerade andelar i fåmansföretag För dig som är delägare i ett mindre aktiebolag, det vill säga ett fåmansföretag, och äger kvalificerade andelar, ska lämna en K10-bilaga tillsammans med din privata inkomstdeklaration. Företaget lämnar en egen deklaration, Inkomstdeklaration 2. K4 - Försäljning av värdepapper Används för att beräkna årets vinst och förlust på olika värdepapper. K6 - Försäljning av bostadsrätt Används när du redovisar vinst eller förlust om du har sålt en bostadsrätt. Blanketten använder du även för att begära uppskov med beskattning av vinst. K5 - Försäljning av småhus Används när du redovisar vinst eller förlust om du har sålt en fastighet som är ett småhus eller en ägarlägenhet, under förutsättningen att huset eller lägenheten är en privatbostad. K7 - försäljning av näringsfastighet Bilagan används när du redovisar vinst eller förlust vid försäljning av en näringsfastighet. Du måste även göra vissa skattemässiga justeringar i den löpande redovisningen av den näringsverksamheten där fastigheten ingår. N7 - Övertagande av fonder (Enskild firma) På deklarationsbilagan N7 rapporterar du in övertagande av fonder och fördelningsbelopp. Du hittar den under Årsavslut - Deklarationsunderlag - Deklarationsbilagor. Deklarationsblanketten ska lämnas av den som övertagit periodiseringsfonder, expansionsfond, räntefördelningsbelopp, skogskonto eller skogsskadekonto. Både fysiska och juridiska personer ska lämna blanketten. N8 - Skogsavdrag/substansminskningsavdrag På följande blankett ska du redovisa skogs och substansminskningsavdrag. I avsnitt A redovisar du skogsavdrag och i avsnitt B substansminskningsavdrag. Blanketten N8 ska du lämna som underbilaga till blankett NE. K11 - Investeraravdrag Används för att begära avdrag för investeringar i mindre företag. K12 - Okvalificerade andelar i onoterade företag Blankett K12 ska lämnas om du äger okvalificerade andelar i ett onoterat företag och om du har fått utdelning på dina aktier. Du måste också lämna blankett K12 om du har sålt aktier i företaget. Det är bara fysiska personer, eller dödsbon, som ska lämna in denna blankett. K2 - Uppskov bostad K2 används för bostäder och när du har ett uppskovsbelopp som ska återföras, överföras eller omvandlas till ett slutligt. Den ska också användas när du har ett slutligt uppskovsbelopp och ersättningsbostaden finns i ett EES-land, då ska du lämna uppgift om bostaden årligen. N3A - Andelar i handelsbolag N3A ska lämnas av fysisk person eller dödsbo som är delägare i handelsbolag. T1 -Inkomst av tjänst - inkomster med egenavgifter Används för att deklarera inkomster av tjänst där du själv ansvarar för betalningen av egenavgifter. Du hittar den under Årsavslut - Deklarationsunderlag - Deklarationsbilagor - Lägg till deklarationsbilaga. T2 - Inkomst av tjänst - hobby med mera Bilagan T2 används för redovisning av skettepliktiga inkomster av hobby. Det vill säga inkomstgivande självständig verksamhet som inte är näringsverksamhet.   Läs mer om alla deklarationsblanketter och bilagor för privatpersoner .   Se också våra filmer om deklaration i Visma Skatt & Bokslut Pro: Arbeta med K10 i Visma Skatt & Bokslut Pro (film) Deklarera från Visma Skatt & Bokslut Pro (film)   Håll som vanligt utkik i forumet för kommande nyheter i dina program. Ett tips är att prenumerera på fliken nyheter. Då får du ett mejl så fort ett nytt nyhetsinlägg läggs ut.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Jenna Glensby CONTENT PRODUCER ‎2023-03-06 13:53
Vi besvarar de vanligast frågorna gällande samarbeten här!
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Jenna Glensby CONTENT PRODUCER ‎2023-03-06 10:41
Skickad kundfaktura idag, pengarna på kontot imorgon -  så säkras dina kunders likviditet.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Jenna Glensby CONTENT PRODUCER ‎2023-03-01 11:52
Arbeta smart med dina kunder i Visma eEkonomi och spara tid!
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Jenna Glensby CONTENT PRODUCER ‎2023-02-21 11:15
Bankkoppling! En fantastiskt smidig funktion - men hur fungerar det egentligen? Vi börjar från början.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Jenna Glensby CONTENT PRODUCER ‎2023-02-20 16:18
Vanliga frågor och svar om digital inlämning av årsredovisning.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Jenna Glensby CONTENT PRODUCER ‎2023-02-20 13:45
Så hanterar du din kunds kvitton och leverantörsfakturor - snabbt och digitalt. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Jenna Glensby CONTENT PRODUCER ‎2023-02-20 11:21
Vill du bli mer digital men inte göra alla ändringar över en natt? Här kan du läsa mer om bra tips för att bli digital med din kund i olika steg.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Niklas Crona CONTENT PRODUCER ‎2023-01-26 10:50
Slipp papperskopior, porto och långa ledtider för underskrifter!
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Niklas Crona CONTENT PRODUCER ‎2023-01-23 16:28
Här kan du läsa mer om Visma Skatt & Bokslut Pro och några saker att tänka på inför ett nytt år.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Niklas Crona CONTENT PRODUCER ‎2023-01-12 10:11
För dig som har Visma Smarta Byrån!
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Niklas Crona CONTENT PRODUCER ‎2023-01-11 13:35
Läs mer om vad byråanstånd är och hur du gör för att ansöka via Visma Advisor, Visma Advisor Connect och Byråstöd.
Visa fullständig artikel
av Niklas Crona CONTENT PRODUCER
Här kan du läsa mer om skillnaderna mellan det lokalt installerade Visma Bokslut och det webbaserade Visma Skatt & Bokslut Pro.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Jenna Glensby CONTENT PRODUCER ‎2023-01-09 16:57
Skapa & överför fakturaunderlag utifrån dina tidsregistreringar och utlägg i Visma Advisor. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Jenna Glensby CONTENT PRODUCER ‎2023-01-04 11:42
 Vi går igenom funktionen Kunder och ger tips på hur du arbetar effektivt.   
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Jenna Glensby CONTENT PRODUCER ‎2023-01-04 11:30
Tips på funktioner för dig som arbetar i vår molnsvit. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Jenna Glensby CONTENT PRODUCER ‎2023-01-02 12:24
Så enkelt arbetar du och dina kunder med husavdrag i Visma eEkonomi!
Visa fullständig artikel
Awesome
Genvägar
Inloggade användare (205)