Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Tilläggsupplysning koncernuppgifter - Bokslut

I standardtexten till tilläggsupplysningen "Koncernuppgifter" hänvisas till 7 kap. 2 § ÅRL som lyder "Ett moderföretag som är dotterföretag behöver inte upprätta koncernredovisning, om..."
Tidigare var hänvisningen till 7 kap. 3 § ÅRL som lyder "Moderföretag i mindre koncerner behöver inte upprätta koncernredovisning." Denna text känns mer relevant. Finns det någon anledning att det bytts hänvisning i standardtexten?
1 SVAR 1
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Andreas!

Vi har flera kunder som haft synpunkter kring tilläggsupplysningen Koncernuppgifter och vilka paragrafer som den hänvisar till. I nästa version av programmet kommer det göras ytterligare förändringar på denna, då vi helt tar bort paragrafhänvisning.

I nästa version lyder texten såhär:

Av företagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser xx % av inköpen och xx % av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.
Internvinsten på transaktioner inom koncernen uppgår till x tkr.

/Elin