Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Ändra konto för ingående balans

Jag är ny kassör i min förening och gör mitt första bokslut. Jag har troligtvis använt fel konto i ingående balanser för 20 17. Jag har använt konto 2071, i balansräkningen för 2016 användes konto 2981 för samma ändamål.

 I balansrapporten har nu konto 2071 hamnat under eget kapital, avsättningar och skulder och därmed ökat det egna kapitalet.  På fjorårets resultatrapport fanns det med under Kortfristiga skulder, och ökade inte det egna kapitalet. Vilka konto är  kortfristiga skulder, hur ska jag veta detta ?.  Kan jag ändra konto i min ingående balans för 2017 eller hur gör jag ?

 .

1 SVAR 1
Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

Hej!

Nu vet jag ju inte riktigt vad du har använt kontot till men har du tidigare använt konto 2891 så är det nog bäst att använda det fortsättningsvis också. Alternativt att du kontrollerar med föreningens redovisningskonsult.
Vill du ändra den ingående balansen för 2017 går du in under Bokföring - Ingående balans och lägga beloppet på rätt konto.

/Anna
Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~