Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Återköp av kapitalförsäkring

Jag har avsatt skattade pengar som direktpension i en kapitalförsäkring. Skatt på värdeökningen dras årligen direkt från försäkringen varför endast avsatt kapital årligen redovisas i bokföringen. Nu planerar jag återköpa kapitalförsäkringen till bolaget och riva pensionslöftet. Avsatt belopp och värdeökningen är beskattat men hur bokför jag detta återköp så att värdeökningen inte blir registrerad som beskattningsbar vinst i bolaget och därmed felaktigt beskattat än en gång?
Med vänlig hälsning/JR
2 SVAR 2
Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokför det insatta beloppet som en egen insättning i bolaget kredit 2893 eftersom su skjuter till egna skattade pengar som du har rätt att återta när som helst det är ingen intäkt för bolaget.

Mikael Pettersson
Fd medlem
Inte tillämpbar

Jag tror inte att det här svaret stämmer, vinst vid återköp av kapitalförsäkring är en intäkt för företaget, som ju är förmånstagare för kapitalförsäkringen. Pengarna är avsatta och kanske pantsatta till en pensionsutfästelse, inkl. värdeökning, men de blir inte pensionärens förrän pensionen betalas ut (vilket nu inte sker), och en del av dem skulle då också gått till särskild löneskatt, och pensionären skulle också fått betala inkomstskatt.

Vinst vid återköp ska dock inte drabbas av bolagsskatt i företaget. Såvitt jag begriper sker det genom att man anger den skattefria vinsten under "Skattemässiga justeringar" i inkomstdeklarationen, under "Bokförda intäkter som inte ska tas upp", jag tror 4.5c. För att hålla reda på dessa skattefria vinster från kapitalförsäkringar i bokföringen verkar folk skapa ett konto under 8220, t.ex. 8226, och kalla den exempelvis "Värdeförändring kapitalförsäkring, ej skattepliktig".