Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokföra anslutningsavgift för fiber i samfällighet

Vår förening har tagit ett lån på 10 år för att betala anslutningsavgiften, drygt 1,5 mkr  till operatören som installerat fibernätet. Anslutningsavgiften har sedan betalats i enlighet med operatörens faktura. Hur ska den bokföras? Bokförs den som en kostnad?  Problemet är att det då uppkommer ett stort underskott i resultatet för året. Medlemsintäkten är bara en tiondel på årsbasis.

8 SVAR 8
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej,

Först måste man kolla om Årsstämman beslutade något speciellt om detta och om det beslutet är förenligt med god redovisningssed.

Om den inte gjorde det skulle jag kolla om man kan lägga upp det som en investering/förbättring i fastigheten. Då får man göra samma avskrivning som på fastigheten som helhet.

Om man inte kan lägga upp det som en investering/förbättring blir det en anläggningstillgång och den hamnar inte heller i resultaträkningen.

Den faktiska kostnaden i resultaträkningen blir i båda fallen de räntor ni betalar varje år och den årliga avskrivning som görs. Avskrivningarna är normalt högre för anläggningstillgångarna än för fastigheten.

//Tina.


Fd medlem
Inte tillämpbar

På stämman beslutades att befintligt kabel-TV-nät skulle ersättas med fibernät. Det är ett öppet nät som tillhör operatören Telia, men vi kan kanske i bokföringen ändå se det som en anläggningstillgång emedan vi betalat för att bli anslutna till det.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Jag är inte proffs på fastighetsbiten, då det var ett tag sedan jag jobbade med det. Det var därför jag överlät till er med erfarenhet att välja om anläggningstillgång eller fastighetsförbättring är det rätta. Rent resultatmässigt blir det ju mer fördelaktigt om man kan ta upp det som en förbättring/investering. Kanske kan er revisor tipsa om detta.

Så länge inget specifikt sas på Stämman eller framkom i budgeten hur det skulle resultatredovisas, så anser jag att Styresen är fri att göra det som ni anser bäst för medlemmarna.

//Tina

Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej!

Det är jag som skrivit en fråga med signatur "BSO". Vi har hittills inte redovisat anläggningstillgångar eller fastigheten som sådan och därför inte använt oss av avskrivningar, så osäker på om det blir för komplext att införa på detta stadium när samfälligheten redan funnits i många år.

Kan man införa det bara för fiberanläggningen? Undrar i så fall vilka konton som skulle kunna bli aktuella?

Eller blir det helt fel om man bara accepterar att det blir ett negativt resultat just i år pga denna investering?

/BSO


Fd medlem
Inte tillämpbar

En fråga till angående ifall fibernätet redovisas som en aläggningstillgång. Vilken avskrivningstid är lämplig att välja, över 5 år som lånet i fråga?

/BSO

Hej BSO!

På Skatteverkets sida Driva fiberföreningar som samfällighetsförening finns lite information men inte tillräckligt för att jag ska våga ge rekommendationer.

Mitt råd är att du kontaktar en redovisningskonsult som kan hjälpa dig med detta.
/Anna
Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Anna!

Ok, förstår, tack ändå!

/BSO

Fd medlem
Inte tillämpbar

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Bokföring av fiberinvestering.

Hej!

Undrar hur man bokför en fiberinvestering, håller på med årsbokslut. I den samfällighet jag är kassör i har vi investerat i fiber för TV/data som underhåll/förbättring av gammal central-TV anlägg. Vi har tagit ett lån för detta som jag bokfört under långfristiga skulder (lån över 5 år) klass 2. Har bokfört kostnadsränta och amorteringar som vi betalat under år 2016.

För själva installationskostnaden, har jag bokfört denna i sin helhet på 2016 på eget kostnadskonto klass 4 (den blev också fakturerat och betalat helt det året). Då blir årets resultat 2016 ett stort negativt belopp, trots att detta var en planerad investering.
1) Kan själva låneutbetalningen på något sätt bokföras som "intäkt" så som med medlemsavgifter eller annan "intäkt"?
2) Bör kostnaden istället fördelas över 5 år, så som den period banklånet löper över? Vi är dock inte skattepliktiga, så undrar därför om det är relevant alls.
3) Eller kanske man bara accepterar att det blir ett negativt resultat just i år pga denna investering?

Mvh
Kassör i samfällighet