Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokföra användning av fond för yttre underhåll

Vår förening ska ta i anspråk delar av den yttre underhållsfonden och undrar hur vi ska bokföra beloppet. Vilket motkonto ska vi använda för att bokföra minskningen på konto 2088 - Fond för yttre underhåll?

Har sett ett tips om att man kan använda 2091- balanserad vinst/förlust, men logiskt känns det mer som om det borde vara ett 78-konto?

3 SVAR 3
Fd medlem
Inte tillämpbar

Rätta mig om jag har fel, men tanken är ju att man skall renovera och behöver använda  redan avsatta kostnader för det.

När du får en leverantörsfaktura på en kostnad som tillhör projektet underhåll, bokar du leverantörsfakturan i kredit på 2440 som vanligt och istället för att motkontera ett kostandskonto debiterar du kontot för de avsatta pengarna  2088. Då minskar potten där och inga kostnader ökar.

//L

Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej LW,

Då rättar jag dig :-).

När fonden bokas upp bokar man av fritt eget kapital 2091 till bundet eget kapital - i detta fall 2088. Man låser alltså pengarna för framtida behov.

När man gör renoveringen bokför man leverantörsfakturorna precis som vanligt. Det kan ju antingen vara en kostnad, eller vid lite större arbeten även ett förbättringsarbete som ska påverka balansräkningen istället.

Den del av fonden man utnyttjat löser man upp genom att boka tillbaka den från bundet eget kapital till fritt eget kapital 2091.

//Tina

Fd medlem
Inte tillämpbar

Förmodar att det är en bostadsrättsförening det gäller?

Ta gärna del av följande länk http://www.blinfo.se/yttre-fond-bostadsratt-20120910
som Björn Lunden skrivit om yttre repfond där det bland annat framgår att

Ökningen eller minskningen av den yttre fonden ska göras genom en omföring direkt mellan fritt och bundet eget kapital och ska inte gå via resultaträkningen. Omföringen beslutas som en resultatdisposition av den ordinarie föreningsstämman. 


Inga öronmärkta pengar
Det är också vanligt att medlemmar tror att det finns pengar på banken men så är det inte
och så här skriver Björn Lunden

Beloppet på kontot yttre fond motsvaras inte av några särskilda pengar på något bankkonto eller någon annan tillgång. Beloppet används som en signal inom det egna kapitalet att det fria egna kapitalet är för lågt.