Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokföra avloppsanläggning

Jag äger flera fastigheter och ska för flera av dessa byta ut avloppsanläggningar. Det kommer bli 4 hushåll och vi kommer använda oss av graf minireningsverk, vilket innebär att två hushåll kommer dela på en graf. Nu är frågan hur detta ska bokföras? Det som finns nu är trekammarbrunn med avloppsledningar och vi ska byta ut rör och avlopp till graf + arbetet för detta. Men hur ska detta bokföras så det blir rätt med balansräkning och resultaträkning?

1 SVAR 1
Fd medlem
Inte tillämpbar

Kostnadens storlek avgör samt svaret på frågan om fastigheterna ökar i värde efter åtgärden.
Är beloppet betydande i förhållande till byggnadernas värde blir väl direkt-avdrag som rep-o uh kostnad svårt att hävda.
Då är alternativet att det som en förbättringen bokförs i balansräkningen - byggnad eller ett angränsande konto om du vill kunna hålla isär det - och följer byggnadens avskrivningstid om du inte  hävdar en annan avskrivningstid för just anläggningen.

Mikael Pettersson