Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokföra köp av enskild firma

Jag har en enskild firma som har köpt en annan enskild firma hur bokför jag det? Efter som köpet omfattar ett helt bolag är det ingen moms har jag förstått.

3 SVAR 3
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej!

Jag har fått följande svar av Pär Gustavsson, vår bokföringsexpert, när det gäller denna fråga.

Köp av enskild firma

När man köper en enskild firma är det innehållet i firman man köper. Det kan till exempel röra sig om småverktyg, inventarier, maskiner byggnader etc. Man kan också ta över vissa av bolagets skulder, till exempel banklån. Huvudsaken är att säljare och köpare kommer överens om ett pris för varje post som ska ingå.

Vi säger att följande överenskommelse träffats mellan köpare och säljare:

Småverktyg  5 000 kr

Inventarier 25 000 kr

Maskiner   80 000 kr

Övertaget lån i bank -60 000 kr

Betalning från bolagets bankkonto 50 000 krDetta ska då bokföras i det köpande företaget så här:

Debet konto 5410, förbrukningsinventarier 5 000 kr

Debet konto 1221, inventarier 25 000 kr

Debet konto 1213, maskiner 80 000 kr

Kredit konto 2350, banklån 60 000 kr

Kredit konto 1930, bank 50 000 kr

Hoppas den nya firman går bra så att köpet blir lyckat!


Pär Gustavsson
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej,
Om det i köpet också ingår ett varulager som är specificerat till ett belopp och som är inköpt med redovisad moms. Skall inte då momsen redovisas? De produkterna skall ju säljas vidare till slutkonsument och momsen skall då redovisas. Värdet på varulagret är detaljspecificerat i en inventering.
Med vänlig hälsning
Susanne
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej,

Det normala är att det inte redovisas någon moms vid en s k inkråmsaffär.

"En förutsättning för momsfrihet vid försäljning av inkråmet är att köparen har momspliktig verksamhet och att köpet gäller tillgångar i samband med försäljning av hela eller en gren av ett företags verksamhet."

Ovan citat är saxat från BL's hemsida. Googla moms vid köp av inkråm om du behöver ytterligare information, så får du många träffar .

//Tina