Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Björn_
MEDLEM

Bokföra periodisering av försäljning över två bokföringsår

Hej!

 

Jag har några frågor om bokföring av försäljning i ett aktiebolag som bokför med kontantmetoden och kvartalsmoms. Båda gäller tjänsteförsäljning på löpande räkning (timdebitering). Fiktiva siffror används för att få jämna belopp. 

 

Faktura 1

Fakturan på 100000 kr exkl. moms (25%) ställdes ut i december 2022 och blir betald 2023. 75% av beloppet gäller arbete utfört under 2022 och 25% gäller timmar som kunden ville få på faktura för 2022 (estimat för arbete under julhelgen) som dock blev utförda under 2023.

 

Frågor:

 • Hur skall denna försäljning konteras 31/12 respektive under 2023?  
 • När skall momsen bokföras och redovisas?
  • Momsbroschyren (SKV 552 utgåva 25) anger på sidan 23 att man vid bokslutsmetoden skall redovisa moms för kontakta betalningar för varje redovisningsperiod, samt att man i deklarationen för den sista perioden för året "även skall redovisa momsen på obetalda fakturor". Detta är inte så tydligt i mitt fall eftersom den kontanta betalningen sker 2023 men det finns en obetald faktura 2022.
  • Jag har utgått ifrån att den del av momsen som gäller arbete utfört under 2022 skall redovisas i perioden 2022 q4 och att den del som gäller arbete utfört under 2023 skall redovisas i perioden 2023 q1.

Så här tänker jag:

 • 2022-12-31
  1510 Kundfordringar 125000 [D]  
  3041 Försäljning av tjänst (25%)   75000 [K]
  2611 Utgående moms (25%)   18750 [K]
  3099 Intäktskonto periodisering   31250 [K]
 • Vid betalning
  1510 Kundfordringar   125000 [K]
  1930 Bankgiro 125000 [D]
  3099 Intäktskonto periodisering 31250 [D]  
  3041 Försäljning av tjänst (25%)   25000 [K]
  2611 Utgående moms (25%)   6250 [K]

 

Faktura 2

Fakturan på 10000 kr exkl. moms (25%) ställdes ut i januari 2023 och blir betald under 2023. 100% av beloppet gäller arbete utfört under 2022.

 

Frågor:

 • Hur skall denna försäljning konteras 31/12 respektive under 2023?  
 • När skall momsen bokföras och redovisas?

Så här tänker jag:

 • 2022-12-31
  1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 10000 [D]  
  3099 Intäktskonto periodisering   10000 [K]
 • Vid betalning
  1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt   10000 [K]
  3099 Intäktskonto periodisering 10000 [D]  
  1930 Bankgiro 12500 [D]  
  3041 Försäljning av tjänst (25%)   10000 [K]
  2611 Utgående moms (25%)   2500 [K]

 

Tack på förhand!

1 SVAR 1
Josefine Johansson
MODERATOR

Hej!

 

Tack för dina frågor. Faktura nummer 2 ser korrekt hanterad ut baserat på den information du gett, även om jag inte hade kategoriserat det som en upparbetad men ej fakturerad intäkt utan snarare en normal upplupen intäkt då du inte verkar hantera detta löpande i bokföringen utan bara nu i bokslutet eftersom du ännu inte hunnit fakturerat arbetet. Hur upplupna intäkter hanteras kan du läsa om här, men egentligen blir det bara en ändring från 1620 till 1790 istället i ditt fall. Detta då konto 1620 alltså är kopplat till pågående arbete på löpande räkning medan 1790 används för när man periodiserar intäkter m.m. Eftersom du varken fått betalt eller fakturerat för intäkten så skall ingen moms redovisas i 2022 utan denna redovisas istället i 2023 precis som i ditt förslag.

 

Angående faktura nummer 1 så skulle jag säga att totala momsen skall redovisas i 2022 och inte delas upp, eftersom du fakturerat för den i 2022 och skall därmed i bokslutet även ta med dina obetalda fakturors moms. Det är alltså enbart löpande under året bokföringsmetoderna skiljer sig åt gällande hantering av momsen, i bokslutet så hanteras alltid momsen exakt likadant oavsett metod. Så du skall bara tänka kontanternas väg (redovisa momsen vid betalningen) när du bokför löpande under året och i annat fall skall du tänka fakturans väg dvs har det fakturerats så skall momsen redovisas i det året. Här kan du läsa att enligt ML kap 13, 8§ så står det följande precis som du säger " I mervärdesskattedeklarationen för den sista redovisningsperioden under beskattningsåret ska redovisning även ske av den utgående skatten på fordringar och den ingående skatten på skulder, som är obetalda vid årets utgång ". Detta betyder att allt som fakturerats från dig och det som du fått fakturerat till dig skall ha momsen redovisad i bokslutet för 2022. Enligt den information du gett så tycker jag det låter som att du bör redovisa hela utgående momsen i 2022 och bara periodisera själva intäkten som tillhör 2023. Du bör därför istället hantera periodiseringen som följande för att få rätt i din momsdeklaration:

 

2022-12-31
1510 Kundfordringar 125000 [D]  
3041 Försäljning av tjänst (25%)   100 000 [K]
2611 Utgående moms (25%)   25 000 [K]

 

2022-12-31
3099 Intäktskonto periodisering   31250 [D]

2990/2970                                         31 250 [K]


Vid betalning
1510 Kundfordringar   125000 [K]
1930 Bankgiro 125000 [D]
3099 Intäktskonto periodisering   31250 [K]

2990/2970                                         31 250 [D]

 

Hoppas detta hjälper dig i dina funderingar, ha det fint!

Josefine