Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

(uppdaterad av Joachim E MODERATOR ‎2024-01-11 09:09 )
  • 0 Svar
  • 5 gilla
  • 87891 Visningar

I detta inlägg får du en förklaring till vad interimsfordringar och interimsskulder är och hur du bokför dessa. Det finns två typer av interimsfordringar och två typer av interimsskulder. 

 

Interimsfordringar = Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Interimsskulder = Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

 

Bokföra förutbetalda kostnader 

En förutbetald kostnad är en kostnad som ditt företag betalat eller fått faktura på under innevarande räkenskapsår men som tillhör kommande räkenskapsår. Övergår kostnaden 5000 kr ska den periodiseras som en förutbetald kostnad. Förutbetalda kostnader debiterar ett konto i kontoklass 17.

Ett exempel på detta kan vara en lokalhyra som betalas 2023 men som avser 2024. I mitt exempel ligger lokalhyran på 6000 kr. 

 

Alternativ 1: Justera i samband med bokslut. Utbetalningen bokförs direkt mot kostnadskontot för hyra.

 

Konto Debet Kredit
1930 - Bank   6000
5011 - Hyra för kontorslokaler

6000

 

 

 I december 2023 lägger du en verifikation där du bokför om den förutbetalda kostnaden till 1790.

 

Konto Debet Kredit
5011 - Hyra för kontorslokaler   6000
1790 - Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6000

 


År 2024 vänder du verifikationen och flyttar på så vis kostnaden till 2024.

Konto Debet Kredit
1790 - Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   6000
5011 - Hyra för kontorslokaler

6000

 

 

Alternativ 2: Bokför som interimfordring direkt. Utbetalningen bokförs direkt mot konto 1790 i 2023 när den betalas.

 

Konto Debet Kredit
1930 - Bank   6000
1790 - Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6000

 


År 2024 vänder du verifikationen och flyttar på så vis kostnaden till 2024.

Konto Debet Kredit
1790 - Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   6000
5011 - Hyra för kontorslokaler

6000

 

Bokföra upplupna intäkter 

En upplupen intäkt är en intäkt som ditt företag anser som en tillgång innevarande räkenskapsår men som faktureras och betalas av kund först kommande bokföringsår. Upplupna intäkter debiterar ett konto i kontoklass 17.

 

Detta kan till exempel vara tjänster som utförs löpande men faktureras i efterhand. Om du vill att intäkten ska påverka år 2023 skapar du en verifikation under 2023 där du redovisar den upplupna intäkten. 

 

Konto Debet Kredit
30xx/ intäktskonto utan momsrapportkod   10 000
1790 - Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10 000

 

 

År 2024 vänder du verifikationen där du bokar bort den upplupna intäkten. 

Konto Debet Kredit
1790 - Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   10 000
30xx/ intäktskonto utan momsrapportkod

10 000

 


N
är fakturan betalas av kunden bokförs detta som vanligt mot försäljningskonto och eventuellt momskonto.

 

Bokföra förutbetalda intäkter 

Intäkter som ditt företag skickat fakturor på eller fått betalt för på innevarande räkenskapsår men som tillhör kommande räkenskapsår räknas som förutbetalda intäkter. Förutbetalda intäkter krediterar ett konto i kontoklass 29.

 

Ett exempel på en förutbetald intäkt kan vara hyra som har fakturerats i förskott under 2023 men som avser år 2024. När fakturan betalas bokförs den mot det försäljningskonto och eventeullt momskonto.

 

Konto Debet Kredit
1930 - Bank 10 000  
3911 - Hyresintäkter   8 000
2611 - Utgående moms   2 000

 I december 2023 skapar du en verifikation där den förutbetalda intäkten bokförs.

 

Konto Debet Kredit
2970 - Förutbetalda intäkter   8 000
3911 - Hyresintäkter

8 000

 


År 2024 vänder du verifikationen och flyttar på så vis intäkten till 2024. 

Konto

Debet Kredit
3911 - Hyresintäkter   8 000
2970 - Förutbetalda intäkter

8 000

 

 

 

Bokföra upplupna kostnader 

Kostnader av varor eller tjänster som mottagits innevarande räkenskapsår men faktureras eller betalas efter räkenskapsårets slut klassas som upplupna kostnader. Upplupna kostnader krediterar ett konto i kontoklass 29.

 

Ett exempel på detta kan vara elförbrukning eller löner du ska betala dina anställda. Om kostnaderna överstiger 5 000 kr ska de periodiseras. 

I exemplet nedan bokförs elförbrukning i en lokal verksamheten hyr. Elen avser 2023 men fakturan skcikas ut och betalas 2024. Du skapar en verifikation år 2023 för att bokföra den upplupna kostnaden. 

Konto Debet Kredit
2990 - Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   6000
5020 - El för belysning 

6000

 


År 2024 vänder du verifikationen där du bokar bort den upplupna kostnaden. 

Konto Debet Kredit
5020 - El för belysning    6000
2990 - Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

6000

 


N
är du sen får fakturan bokför du den som vanligt mot inköpskonto och eventuellt momskonto.

 

Detta var allt om interimsfordringar (förutbetalda kostnader och upplupna intäkter) och interimsskulder (förutbetalda intäkter och upplupna kostnader). Vill du lära dig mer om vad periodiseringar är kan du läsa vårt artikel Vad är periodisering eller kika i bokföringsguiden Bokföra - Allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Använder du något av våra program så finns inbyggda stöd för att hantera periodiseringar, läs mer i programmens skrivna hjälp. 

Visma eEkonomi: Periodisera Leverantörsfaktura, Periodisera en verifikation och Periodisera kundfaktura (möjligheten att periodisera kundfaktura finns bara i Visma eEkonomi Pro.)

Visma Administration: Skapa periodisering


Vill du lära dig mer om bokföring och hur det fungerar? Spana in vår utbildningsfilm Teori bokföring nedan. 
fraga-onskar-du-hjalp-med-bokforing.png