Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokslut- värdering av andelar i börsnoterade bolag

Jag har ett redovisat (anskaffnings) värde av aktieköp i börsnoterade bolag 91000 sek . Marknadsvärdet per 31/12 är 56586 sek. Aktierna är bokförda under omsättningstillgångar- kortfristiga placeringar. Mina frågor är följande:

1.Behöver man följa LVP och göra nedskrivning till verkligt värde?

2.I så fall är nedskrivningen avdragsgill?

3.Är det nån skillnad om det handlar om finansiella anläggningstillgångar, dvs. aktierna som man har för avsikt att behålla mer än 12 månader? 

1 SVAR 1

1 Ja
2 nej
3 nej, försiktighetsprincipen är viktig och vid bokslut ska hänsyn tas till faktiska omständigheter

Mikael pettersson