Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

M Risberg
UTFORSKARE

Eget kapital: Positivt vs negativt saldo — vilket gäller?

Hej.

 

Mitt konto 2010 rör på sig med åren. Saldot blir mer och mer negativt. Jag googlade för att ta reda på vad det beror på, om det är bra eller dåligt. Jag hittade ganska snart två artiklar som pratar om positiva och negativa saldon på 2010. Problemet är bara att dessa artiklar ser ut att säga emot varandra, eller? Se själva:

 

1. Visma:

Förändringar i eget kapital
Om årets resultat är positivt påverkas även eget kapital i positiv riktning. (...)

 

Ett underskott (förlust) i företaget leder till att det egna kapitalet blir mindre eller till och med negativt. Ett negativt eget kapital betyder att skulderna överstiger tillgångarnas värde. Som regel beror brist på kapital på att företaget gått med förlust, men det kan också bero på att ägarna gjort stora uttag istället för att återinvestera vinster i företaget.

 

Källa: https://vismaspcs.se/ekonomiska-termer/vad-ar-eget-kapital

 

 

**bleep**! tänkte jag. Här sitter jag och tror att det går bra för mig, men jag har ju ett negativt belopp på 2010. ..... Men så stöter jag på nästa artikel:

 

 

2. Björn Lundén

Vad är eget kapital?

Exempel:
Björnes Bilverkstad har funnits länge på orten och har gott rykte bland invånarna. En räcka av år med stabil och lönsam verksamhet har gjort att Björne idag kan visa upp en imponerande balansräkning:

TILLGÅNGAR

Maskiner & inventarier 1 011 582

Värdepapper 350 000

Kundfordringar 139 447

Likvida medel 603 018

SKULDER & EGET KAPITAL

Eget kapital –989 775

Obeskattade reserver –433 750

Långfristiga skulder –291 997

Kortfristiga skulder –388 525

 

Källa: https://www.bjornlunden.se/företagande/vad-är-eget-kapital__274

 

 

Nu blir jag lite förvirrad. Visst, det står inget om huruvida de positiva eller negativa saldona står i Debet eller Kredit under 2010. Jag kan också ha missat något annat fundamentalt enkelt när jag läser artiklarna men så är det i livet ibland. Finns det något tips eller en "huvudregel" att utgå ifrån för att förstå sig på det här?

 

Feedback tages tacksamt emot.

 

Edit: Gäller Enskild firma

5 SVAR 5
AnnicaL
CHAMPION

Det är så att 2010 är positivt när det har kreditsaldo. Ju större vinst du gör som du inte tar ut genom egna uttag desto större blir saldot i kredit. Och det är bra!  

M Risberg
UTFORSKARE

Hej AnnicaL. Tack för ditt svar.

 

Har läst vad du skrev och tänkt en del kring det. Jag kan ha fastnat lite i min uppfattning kring 2010 för det klickar inte riktigt när jag läser din förklaring. Har du lust att utveckla eller försöka förklara med andra ord?

 

Exempel: Jag gör vinst och tar ut hela vinsten (eller överskottet) varje år, betalar den moms och skatt jag ska. Samtidigt växer varje år ett negativt belopp på 2010. Vad är det för saldo? Har jag missat att bokföra något eller kanske bokfört fel? Är jag skyldig någon något? 🤔

Hej

Balansräkningen ska hela tiden vara i balans, dvs tillgångar och skulder (inklusive skulden till ägaren som kallas Eget kapital) är alltid lika stora. Om samma summa som vinsten uppgår till tas ut från banken och inga andra egna uttag eller insättningar görs kommer Eget kapital (som består av summa av kontona 2010-2019) att vara oförändrad över åren. Om tillgångssidan är 500.000 kr (bank, inventarier, lager mm) är även skuldsidan/finansieringssidan lika stor - en del är skulder och en del är eget kapital. 

Om vi tar exemplet att firman gör en vinst på 100.000 kr så bokförs den D8999 K2019 som sista verifikation för året. Insättningar och uttag under året har bokförts på D2013 (uttag) och K2018 (insättningar) - uttag minskar totala saldot på kapitalkontona 2010-2019 och insättningar ökar totala kapitalsaldot. Banksaldot på tillgångssidan har minskat vid uttag och då minskar även kapitalsaldot. 

Ett nytt år börjar och då nollställer man kontona 2013, 2018 och 2019 och för över de saldona till 2010 så att det bara finns saldo på ett av kapitalkontona den 1/1. 

Under detta andra år tas hela föregående års vinst, 100000, ut från banken. Då minskar tillgångarna (bankkontot krediteras) och även Eget kapital (2013 debiteras). 

Är det några av dessa moment du inte har bokfört? Eller bokfört på annat sätt? 

Hej. Tack för svaret. Har behövt tänka på det lite och nu tror jag att jag förstår en del av det. Har följdfrågor på lite av det du skrev:

 


@AnnicaL  skrev:

1 Balansräkningen ska hela tiden vara i balans, dvs tillgångar och skulder (inklusive skulden till ägaren som kallas Eget kapital) är alltid lika stora. Om samma summa som vinsten uppgår till tas ut från banken och inga andra egna uttag eller insättningar görs kommer Eget kapital (som består av summa av kontona 2010-2019) att vara oförändrad över åren.

 

...

 

2 Ett nytt år börjar och då nollställer man kontona 2013, 2018 och 2019 och för över de saldona till 2010 så att det bara finns saldo på ett av kapitalkontona den 1/1. Under detta andra år tas hela föregående års vinst, 100000, ut från banken. Då minskar tillgångarna (bankkontot krediteras) och även Eget kapital (2013 debiteras).

 

3 Är det några av dessa moment du inte har bokfört? Eller bokfört på annat sätt? 1. Jag är med på att balansräkningen ska vara i balans men saldot för mitt egna kapital blir ett större och större negativt tal. Detta balanserar inte alls trots att jag tror mig ta ut hela min vinst (alla pengar som kommer in) varje år. Är så alltså inte fallet?

 

2 Jag hade för mig att den enda möjligheten med enskild firma var att hela vinsten togs ut varje år, att inget sparades över årsskiftet - att allt blev ett överskott som man deklarerar / beskattas för. Är det inte så?

 

3. Jag bokför årligen på och tömmer 2012, 2013, 2018, 2019. Mellanskillnaden för jag över till 2010 så att verifikationen balanserar. Något som saknas där?

 

Sen undrar jag: Det negativa saldo jag har på konto 2010, ska detta motsvara faktiska pengar som finns eller saknas någonstans? 🤔

1. om du tar ut alla pengar som kommer in gissar jag att det inte går ihop för då finns inga pengar kvar att betala omkostnader med.  Det är inte varje konto som ska balansera, utan summan av tillgångar är lika stor som summan av skulder och eget kapital.

 

2. du behöver absolut inte ta ut hela vinsten, det är bara att låta outtagna medel finnas kvar till kommande år och då kommer kreditsaldot på 2010 att öka. 

 

3. nej, det är alldeles korrekt att göras så. 

 

Saldot på 2010 plus skulder (leverantörsskulder, momsskuld etc) balanseras av tillgångar i firman. Det kan vara kundfordringar, inventarier mm, inte bara pengar på banken.