Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Pontus66
UTFORSKARE

Finansiella kostnader och återbetalning lån/ägartillskott

Hej!

 

I en årsredovisning står följande text under "Förändringar i kapital"

 

- "Återbetalning av aktieägartillskott" SEK 100 000,-    Betyder det helt enkelt att bolaget återbetalar ett lån som aktieägare har lånat bolaget?

 

Vid uppstart av nytt företag kan ägaren låna privat pengar till bolaget för rörelsekapital. Sedan när företaget kommit igång, börjat fakturera och bär sina egna kostnader, kan man då bolaget betala tillbaka lån till aktieägare plus ränta?

 

Mvh

Ulf

18 SVAR 18
CarinaEsp
CHAMPION

Hej,

 

Lån till bolaget och aktieägartillskott är inte riktigt samma sak.

Ett aktieägartillskott gör man för att rädda det egna kapitalet och bokas därför inte upp som lån utan som fritt eget kapital i bolaget. När bolaget sen har byggt upp ett fritt eget kapital igen så kan aktieägartillskottet återbetalas. Det är därmed endast en bokning mot eget kapital och banken när pengarna tas ut. Om inte beloppet plockas ut direkt så kan man mellanlanda det på ett konto på 23 eller 28 som lån från aktieägare. När pengarna ligger som lån från aktieägare kan man beräkna ränta på det, men kom då ihåg att kontrolluppgift ska lämnas.

Hej Carina,

 

Tack för svar!  Ok, jag förstår, man kan ge både ägartillkott/lån som man sedan kan ta tillbaka när så tillräckligt fritt kapital finns tillgängligt.

 

Men vilket är fördelaktigast?  I följande situtation.

Uppstart av ny franchieseversamhet. Ägaren behöver tillföra 500k för att köpa en franchise licensavgift som bolaget äger, inför starten. Dessutom behövs 250k i rörelsekapital som tillförs av ägaren av privata medel. Totalt  750k.

Ägare driver verksamheten 1:a året utan några intäkter. 2:a året börjar kunderna-intäkterna komma in. Men inte tillräckligt (skatterna!) för att ta ut lön!  Planen är då att ta ut ägartillskott/lån, obs månadsvis (för att överleva privat, då privat kapital har tagit slut) tills det bär sig att ta ut lön.  Senare, årsvis (vid nästa boklsut) kan större del av ägartillskottet/lånet tas ut.

 

Är detta tänkt och genomförbart?  Det är ju stor skillnad då det belastar kassan mycket mindre.

 

Mvh

Pontus

Aktieägartillskott lämnas inte förrän bokslutet är färdigt eftersom det beror på hur det egna kapitalet ser ut. Om mer än 50 % av aktiekapitalet äts upp av ansamlade förluster så är bolaget skyldig att göra kontrollbalansräkning. Har då aktieägaren lånat in kapital till bolaget under året (saldo på t ex 2393) så kan man omvandla detta till ett aktieägartillskott för att undvika kravet på kontrollbalansräkning.

Aktieägartillskottet gör att anskaffningsvärdet på aktierna blir högre så detta ska nog deklareras på K10-an. Och det ska även finnas skrivna papper på aktieägartillskottet.

Hej Carina,

 

Tack för svar. 

 

Jag menar alltså att själva aktiekapitalet (50k) lämnas orört.  Först när intäkter kommer in och ett överskott har skapats. kan man då "nalla" ta ut ägartillskott/återbet lån?

 

Mvh

Pontus

Aktieägartillskottet kan man inte "nalla" av. Det ska beslutas och fastställas på årsstämma precis som utdelning. Har du lånat in pengar i bolaget kan du plocka ut av dessa när det finns pengar.

 

Hej  Carina,

 

Ok tack för svar.  Det är till stor hjälp till en amatör som jag.

Då planerar jag i min nya sälj och likviditetsbudget återbetalning av privat lån, månadsvis 2:a verksamhetsåret, (när mitt privata kapital är "slut", för att på så sätt klara mitt privata uppehälle).  Dett gör ju stor skillnad i budgeteten och man kan då börja med att ta ut en minilön så fort det tillåter, balansera upp med återbetalning av lån, för att nå det netto man behöver privat för att klara sig. Siktet är att ta ut "full" lön på sikt.

 

Vänligen kommentera ovan ok tänkt, samt att man kan ta ut återbet av lån när så kassan tillåter, obs allt över själva aktiekapitalet (50k)

 

Mvh

Pontus

Det går bra att återbetala lånet när likviditet finns. Här är lite att tänka på:

Beräknar du ränta på lånet ska kontrolluppgift lämnas. Räntan är en kapitalinkomst som du ska skatta för i din privata deklaration.

Om du tecknar en försäkring avseende tjänstepension så måste du tänka på att plocka ut lön. Har för mig att man kan få avdrag för premier upp till 35 % av bruttolönen innevarande år eller året före. Här vill jag dock reservera mig något eftersom jag inte har jobbat med dessa bitar på ett par år, men jag tror inte att reglerna har ändrats.

När det gäller vad kassan tillåter så måste du inte ha 50 tkr i likvida medel. En balansräkning består av tillgångar och skulder. Till skuldsidan hör även eget kapital. Skuldsidan visar hur tillgångssidan är finansierad. 

//Carina

Hej Carina,

 

Tack för tålamod och bra svar.

 

Gällande Tjänstepension, det kommer att betalas när så det finns ytrymme för att ta ut lön. Syftet med bolaget är såklart att ta ut lön, betala in tjänstepension, och ha avkastning i bolaget. Det gäller bara att ha uthålligheten att klara sig samtidigt privat, innan man kan ta ut full lön. Så det är bra att man kan ta ut återbet av lån när så likviditet finness.

 

Mycket bra kommentar om att man inte måste du inte ha 50 tkr i likvida medel. Det hade jag förbisett... det är ju bra.  Det är nämligen så att franchise liscensen (500k) kan redovisas som en immateriell tillgång. Så om jag fattat rätt, kan man därmed "använda" ursprungs aktiekapitalet på 50k i ett redan existerande AB, och återbetala det till lånegivaren (del betalning) om och när tillräcklig likviditet finnes för förtagets löpande kostnader. 

 

Korrekt?

 

Mvh Pontus

 

 

Hej 🙂

 

Ja det stämmer, du kan använda pengarna som finns på kontot även om de motsvarar aktiekapitalet. Precis som du skriver så bör du ha den prioriteringen att först klara bolagets egna kostnader innan återbetalning på lånet från dig.

 

Franchise licensen blir en immateriell tillgång/rättighet. Hur lång löptid är det på franchise-licensen? Du bör kunna ha samma avskrivningstid som avtalet på den så jag hoppas att den inte är kortare än 5 år.

 

Lycka till med allt!

Tack, dina svar är till stor hjälp i min budget planering.

 

Löptid på licensen är 10 år och jag tänker mig en avskrivningstid på 10 år.

 

Mvh

Pontus

Avskrivningstid på 10 år låter bra.

Tänk på att du då inte kan använda förenklingsreglerna för K2 eftersom en avskrivning på 10 år avviker från förenklingsreglerna.

Ok, tack för tips.

 

I mitt fall planerar jag då att privat låna pengar till förtagets, dels till licens avgiften och till de löpande kostnaderna under 1:a verksamhetsåret. Och att ta ut (åter bet) detta när likvid tillåter. 

 

Vad alternativet "Aktieägartillskott" har för fördelar har jag inte förstått..., privat lån verkar bättre här för mig i detta fallet.

 

Pontus

Aktieägartillskott är bara aktuellt ifall du får ett resultat som "äter" upp aktiekapitalet.

Om så är fallet så omvandlar man inlånade pengar till aktieägartillskott i samband med bokslutsarbetet för att rädda eget kapital och komma ifrån kravet på kontrollbalansräkning.

Aha, mycket bra!  Nu fattar jag, tack så mycket. Det gäller att hålla aktiekapitalet intakt och ha likvid för löpande räkningar 😉 

 

Mvh

Pontus

Så länge årets resultat genererar en bokning i debet på resultaträkningen och i kredit på eget kapital (årets resultat) så går företaget med vinst och du behöver inte bekymra dig om något aktieägartillskott. 

Men när årets resultat bokas åt andra hållet, dvs kredit i resultaträkningen och debet mot eget kapital måste man hålla koll på så att summan av eget kapital (bundet och fritt) inte blir under 50 % av det bundna kapitalet (oftast endast aktiekapital).

hej!

- om jag förstår rätt då kan man betalar tillbaka "lång/kortfristiga skuld" när AB har möjlighet med likvida medel oavsett om man har överskott/fritt eget kapital eller inte. stämmer det?( jag har återbetalat 50tkr till mig utan att tänka på om mitt AB har överskott hoppas det är inte någon konsekvenser)

- vad menar du med "kontrolluppgift" i sammanhanget med ränta? gäller det för AB( isf hur upprättar man?) eller man lämnar i "kontrolluppgift" vid privat inkomstdeklaration?

- hur fastställer man räntesatsen?

 

Tack på förhand!

 

mvh

 

Hej @Kevin_4
 

Första frågan vågar jag inte riktigt svara på måste jag erkänna. Jag gör samma tolkning av svaren ovan men jag skulle rekommendera att dubbelkolla detta med din redovisningskonsult eller om du @CarinaEsp kanske hade bra koll här? 🙂 

 

Vad det gäller kontrolluppgiften så har Skatteverket väldigt bra information på sin sida Kontrolluppgifter – ränta, utdelning m.m.. Där kan du ladda ner blanketten som ska fyllas i också.


Gällande räntan finns även här bra information från Skatteverket. På deras sida Förmåner och ränta från fåmansföretag får jag fram denna information under rubriken Ränta:

Räntan som en delägare får från fåmansföretaget för medel som han eller hon har lånat ut till företaget, beskattas i inkomstslaget kapital. Om räntan överstiger vad som kan anses vara marknadsmässig ränta, bör den överstigande delen normalt beskattas som förtäckt utdelning. Vad som är marknadsmässig ränta måste avgöras i varje enskilt fall utifrån vad företaget skulle betala till en utomstående långivare. Hänsyn bör tas till riskexponering m.m.

 

Känns något oklart får du hojta! 
/My 

 

Det är ok att återbetala lån till aktieägare om likviditeten tillåter det.

Om företaget är på obestånd, dvs är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning så är det inte ok att betala tillbaka lån till aktieägare innan andra prioriterade fordringsägare har fått sitt.

Det kan säkerligen finnas andra aspekter att ta hänsyn till vad gäller återbetalning av lån till aktieägare, men här vill jag inte uttala mig utan hänvisar till någon som är expert på området.

Observera att detta endast gäller lån från aktieägare. Aktiägartillskott hanteras på annat sätt.