Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Försäljning av enskild firma

Hej,
Jag tänker sälja min enskild firma som har varulager samt webbutik men vill veta mer om följande:
Ska köparen betala moms? och hur redovisar man försäljning av enskild firman ?
Ang. skatt, hur räknar man skatten då?
Kan Ni tipsa hur räknar man skatt och andra avgifter vid försäljning av hela verksamhet ?

2 SVAR 2

OM både köpare och säljare är momsregistrerade vid överlåtelsetidpunkten behöver moms ej debiteras på köpeskilling för överlåtelse av hel eller del av verksamhet eftersom det blir ett nollsummespel för staten( en part redovisar och en part drar av för  transaktionen)
Försäljningen redovisar säljaren genom att bokföra hela köpeskillingen i debet
som fordran 1510 om det ställs ut en faktura på överlåtelsedagen eller
1930 debet om betalning erhålls överlåtelsedagen
I kredit bokförs detrestbelopp säljaren har på t ex varulager och inventarier.
Överskjutande del bokförs som intäkt 39XX
Skatten till följd av försäljningen räknas ut TILLSAMMANS med det resultat verksamheten visar i övrigt för perioden där försäljningen ingår.
Om du tar fram en blankett NE på papper så kan du själv göra en enkel beräkning i förväg och då kommer du att se att det är ingen egentlig skillnad vad avser egenavgifter och skatt på att tjäna pengar på normal verksamhetsvinet eller reavinst vid försäljning av hel verksmahet eller delar av den.
Kom ihåg att försäljningen skall avtalas skriftligen.

Konteringsexempel:

Försäljningspris 100 000 exkl moms , Kvarvarande lager 15 000, Inventarier köpta för 30 000 och nedskrivna med 15 000:

1930 debet 100 000
1410 kredit   15 000
4990 debet   15 000
1220 kredit   30 000
1229 debet   15 000
397X kredit   85 000

Resultat av försäljningen  85 000 - 15 000 (varulagerförä'ndringen får en kostnadseffekt) vinst 70 000

Lycka till

Mikael Pettersson

Fördjupning skatt och andra avgfiter vid försäljning av hela verksamheter:

Som sagt ; det är ingen skillnad i skattehänseende om du tjänar pengar på din vanliga verksamhet eller genom reavinst vid försäljning av hela verksamheten eller delar av den.

Resultatet av verksamheten OCH försäljningen samlas ihop i deklarationen (NE-bilagan) blir det vinst så räknas först fram en preliminär egenavgift (25 % av vinsten) och resterande 75 % av vinsten blir din beskattningsbara inkomst av näringsverksamhet och vill du ha en ungefärlig uppfattning om den skatten  kan du schablonmässigt beräkna den till 30 % av den beskattningsbara inkomsten av näringsverksamhet.
Exempel

Resultat av försäljning av verksamhet enligt tidigare svar;

75 000 kr
Vinst i din vanliga verksamhet under året i övrigt
100 000
Summa
175 000

egenavgifter (preliminära) 25 % av 175 000
43 750

Beskattningsbar inkomst av näriingsverksamhet
175000-43750= 131 250

Schabloberäknad skatt på inkomst av näringsverksamhet 30 %

131250*30%= 39 375

Summering
175 000 - 43 750 -39 375 = 91 875

Dina egna pengar efter skatt preliminärt 91 875:-

Så räknas allt fram preliminärt - sedan är det lite finlir med den slutliga skatten och de slutgiltigt påförda egenavgifterna men det här är en schablon - om du inte har avsevärda inkomster av annan verksamhet eller tjänst. Då tillkommer dessutom statlig inkomstskatt om du passerar brytpunkten.

Mikael Pettersson