Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Inköp/vidareförsäljning och moms?

Har köpt en vara som ska vidarefakturerar till kund. Använder på leverantörsfakturan konto 3100. När jag fakturerar kunden använder jag samma konto. Kommer det att bli rätt på momsrapporten, jag har kvartalsredovisning.

5 SVAR 5
Per Nyquist
ANSTÄLLD

Hej!

På leverantörsfakturan bör du använda ett inköpskonto, exempelvis 4010. När du sedan säljer vidare varan kan du använda 3100 eller något annat lämpligt konto i 3-klassen. 3051 är standard för varor med 25% moms.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Per,
Lite mer exakt svar skadar inte. Fler faktorer bör kanske avgöras innan, ex.vis vilken bransch Berg arbetar i, innehåler utläggen moms etc.. Är ni osäkra föreslår jag istället hänvisning till ex.vis Bokföringsnämnden. För närmare info i denna fråga, särskilt momshanteringen, föreslår jag ML kap. 13, där det står att läsa:

"Ett utlägg för någon annans räkning är inte att anse som ett förvärv i den egna verksamheten. För att avgöra om ett förvärv föreligger kan de civilrättsliga reglerna vara vägledande, dvs. vem som slutligen bör ses som betalningsskyldig gentemot tredje man för utgiften i fråga.
Om kunden är betalningsskyldig gentemot tredje man vid kreditaffärer torde det vara fråga om ett utlägg. I motsatt fall, dvs. om säljaren är betalningsskyldig gentemot tredje man, torde man kunna hävda att fråga är om en kostnad för säljaren.
En förutsättning för att man ska kunna betrakta en debitering som säljaren gör som ett utlägg är vidare att debiteringen motsvarar säljarens självkostnad utan vinstpålägg. Ytterligare en förutsättning för att ett belopp ska behandlas som ett utlägg i ML:s mening är att detta står i överensstämmelse med god redovisningssed. Utlägget ska i bokföringen behandlas som utlägg för köpare och inte som säljarens egen kostnad. Bokföring ska rätteligen göras på ett avräkningskonto eller ett liknande ej resultatpåverkande konto.
För en utgift, som för säljaren är att anse som ett utlägg i denna mening, innebär detta att avdrag för ingående moms ej kan tillgodoräknas säljaren då utlägget ska överföras till köparen. Avdragsrätt för moms på utlägg tillfaller således köparen och inte säljaren. Fakturakopia avseende utlägget bifogas säljarens faktura för att verifiera köparens avdrag för ingående moms."

Hälsn. Dan G

Hej Dan!

Det är ett bra förtydligande, jag kunde absolut gått lite djupare i mitt svar. Berg skrev att han/hon själv fakturerar kunden, så jag utgick från att det inte var fråga om ett utlägg i den bemärkelsen. Jag kunde hänvisat till en tidigare tråd där jag sammanfattar ditt utdrag ur Mervärdesskattelagen:
https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs...
Fd medlem
Inte tillämpbar

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Vidarefakturering - eEkonomi.

Jag har en faktura som jag ska vidarefakturera 25%
till ett annat bolag. Hur gör man så det blir rätt med konton i Visma eEkonomi? Om jag förstått rätt så skapar jag en leverantörsfaktura. Sedan behöver jag skapa en kundfaktura. Men då måste jag skapa en artikel, men det finns inget som passar. eller får jag fixa det manuellt i efterhand eller?

Hejsan!

För att bokföra försäljningen mot konto 3100 måste du i eEkonomi skapa en artikelkontering där detta konto är med. Om inte detta kontot är aktiverat måste du göra det allra först. Det gör du under Inställningar - Kontoplan. Sök på 3100 i sökrutan här och klicka i Visa även inaktiva poster. Klicka in på kontot och välj Redigera och kryssa i Aktiv

För att skapa artikelkonteringar är det enklast att kopiera en befintlig. Gå in under Inställningar - Artikelkonteringar, här väljer du Varor 25% moms och kopierar denna. I namnet på artikelkonteringen kan du lägga till Vidarefakturera, så att det är tydligt vad som gäller för denna kontering. Under Försäljningskonto här till höger väljer du nu istället konto 3100 på raden för Momspliktig.

Nu får du skapa en artikel under Försäljning - Artiklar och på denna artikel väljer du den nya artikelkonteringen där du har med konto 3100.