Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Inkråm överlåtelse av enskild firma

Jag överlåt min butik  för 100000 kr och betalade 25000 kr inkl.. moms till mäklare och fick själv 75000 kr inkl.. moms , hur jag ska redovisa det här på visama? när  ska jag redovisa det i moms deklaration? 

9 SVAR 9
Fd medlem
Inte tillämpbar

Av överlåtelseavtalet framgår vad du sålt (inventarier, lager goodwill o.d.) och om du ska redovisa moms på överlåtelselikviden eller ej.
De 100 000 du fått ska du jämföra med de bokförda värden du haft på det du sålt (inventarier, lager o.d.) för att kunna räkna fram ett resultat av försäljningen - vinst eller förlust.

Mäklararvodet är en kostnad 65XX och momsen drar du av kontom 2641.

I momsdeklarationen ska du - se ovan - redovisa de 100 000 du fått som avtalet  säger, antingen är den momspliktig eller inte och momsen på mäklararvodet i ruta 48.

Mikael Pettersson
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack. jag har inte sålt lager och de ligger hemma betyder förlust för mig.
kan du skriva exakt vilka konto jag ska registrera affären.
100000 för överlåtelse av lokal och inventarier, ej varor
25000kr inkl.. moms mäklare
 75000 kr inkl. moms fick i banken
tack för informationen 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Ja visst kan jag ange konton åt dig men först svar på en fråga;

Har du några bokförda värden på inventarier och/eller lokal i din balansräkning?

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Nej 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Då blir det som följer;

Konto 3973 kredit 100 000 , vinst vid förs av inv
Konto 6590 debet  20 000
Konto 2641 debet     5 000
Konto 1930 debet   75 000 

Om du sedan har ett varulager värde kvar i bokföringen och vet att det inte går att sälja så bokför du kassationen

Konto 1410  kredit
Konto 4990 debet

Kredit  2611 25% på lagervärdet
Debet  2641 25 % på lagervärdet

Så är det klart

Mikael Pettersson
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack för hjälpen !
i det här fallet hur mycket ska jag betala moms?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Momsen blir ett nollsummespel om du tänker på det jag skriver om lagret.

Försäljningen av inventarierna skall vara momsfri, kolla i mäklarens avtal för säkerhets skull. Regler säger att försäljning av hela verksamheter eller delar av verksamheter är momsfria om köpare och säljare är momsregistrerade.

Så svaret borde vara ingen moms på försäljning avdrag för moms på mäklarfakturan och nollsummespel för momsen på lagerkassationen.

Mikael Pettersson
Fd medlem
Inte tillämpbar

ok, om det är momsfri då kanske  man behöver inte moms deklarera affären.  
28 mars överlåt lokalen med inventarier , ska ange i Mars månad moms deklaration?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Ja och då skriver du in 100 000 i ruta för övrig försäljning ruta 42

Mikael Pettersson