Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Kontering av serviceavtal för leasad kopiator - eEkonomi

Hur konterar jag de kvartalsvis fakturerade avgifterna för serviceavtal som gäller leasade inventarier? Avgifterna för själva leasingen konterar jag på 5220 Hyra av inventarier och verktyg. Serviceavgifterna faktureras oftast separat. Avtalen är fleråriga och hänger ju ihop med leasingen även om de är tecknade separat, men det verkar fel att använda konto 5220. Konto 5520 Rep och underhåll av inventarier och datorer, verkar också fel eftersom inventarierna inte är i organisationens ägo. Är det någon form av köpt tjänst som gäller?
4 SVAR 4
Fd medlem
Inte tillämpbar

5520 fungerar lika bra för leasade inventarier som t ex 5613 rep och uh av leasade fordon så du gör inget fel, men finns det någon med flera ideer så...

Mikael Pettersson 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Jag bokför detta på 6150, då jag lätt vill kunna se vår totala kostnad för kopiering, men det viktigaste är väl egentligen att det hamnar på ett konto för avdragsgilla kostnader i 50- eller 60-serien.

//Tina

Fd medlem
Inte tillämpbar

Isa

Ta fasta på Tina H:s svar, det är bra och bättre än mitt.

Mikael 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack för era svar!