Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Positiv räntefördelning, delning mellan makar

Jag har både bokföring och deklaration hos VISMA och har enskild firma.
Vid deklarationen gjordes positiv räntefördelning. Då fick jag fram ett belopp. Både beräkningsbelopp och summan att räntefördela.

Min fråga är när jag har medhjälpande make som har halva vinsten i den enskilda firman. Ska den positiva räntefördelningen vara även på honom, med samma belopp jag fick framräknat av systemet och i så fall är det belopp som angetts till mig via visma hela beloppet eller bara halva ( min del)

Det är ifyllt under deklarationen att maken ska ha 50 % del, så den delen har dragits på vinsten.  Men räntefördelningsbeloppet blir jag inte klok på.
Ska det vara bara på mig som står som firmatecknare, eller ska det vara på båda?

3 SVAR 3
Fd medlem
Inte tillämpbar

Inget svar? Försökte fråga supporten, som hänvisade mig hit. Jag har luskat ut att det belopp jag fick fram var för hela firman. Frågan kvarstår om jag ska ta hela räntefördelningen på mig själv som firmatecknare eller om den ska delas på mig och min medhjälpande make. I så fall ska man notera halva räntefördelningen och halva kapitalunderlaget på båda.
Göran A
UTFORSKARE

För att båda makarna ska kunna göra räntefördelning måste båda makarna äga tillgångarna tillsammans Är den ena maken bara medhjälpande make och därför tar en del av resultatet kan den medhjälpande maken inte göra någon räntefördelning Om två makar äger tillgångarna ska båda räkna ut sitt räntefördelningsbelopp utifrån sina ägda tillgångar En make kan inte ta hela underlaget själv
I en gemensam ägd verksamhet brukar man dela tillgångarna 50/50 och därigenom får båda lika stora underlag
Skatteverket skriver
””
Beträffande gemensam verksamhet torde det vanliga vara att makarna äger verksamheten gemensamt, antingen var och en sin egendom eller med ideella andelar. Räntefördelning ska då göras för var och en.
Det är emellertid också möjligt att ena maken inte äger några till- gångar alls och någon räntefördelning ska i så fall normalt inte ske för honom.
Om en av makarna inkomstskattemässigt bedöms som medhjälp- ande make är det möjligt att vederbörande ändå äger vissa till- gångar och är betalningsansvarig för vissa skulder. Ränteför- delning ska då ske för honom. Det vanligast torde dock vara att den företagsledande maken äger tillgångarna och är ansvarig för skulderna. Räntefördelning kan också behöva göras i fall då medhjälpande maka t.ex. gjort avsättningar till periodiserings- fonder och därigenom skapat sig ett negativt kapitalunderlag.
”””
Frida_9
MEDLEM

Jag och sambon har gemensam verksamhet. Resultatet delas på 50% i var. 

Jag använder visma eEkonomi med deklarationstillägg (för min deklaration, sambons får vi göra manuellt). Har kryssat i programmet att det är gemensam verksamhet och på mina deklarationspapper i Visma syns det att det blir rätt i reslutatfördelning.

Men nu till problemet, räntefördelningen. När jag ska räkna ut min  räntefördelning så använder programmet totalsumman på "eget kapital", jag anser att jag bara ska räkna på 50% av den och sambon på 50%. Är jag ute och cyklar?

 

Hur gör jag i så fall justeringar på detta i programmet? För nu när jag skriver ut pappren så stämmer inte punkten "Övriga uppgifter 10" på min NE-blankett mot vad jag manuellt räknat ut vad det borde vara.

 

Någon vänlig själ som kan hjälpa en förvirrad individ?