Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Camilo
NY MEDLEM

Sätta av månatliga premier till direktpension

(uppdaterad av Tinna Gunnarsson MODERATOR ‎2020-12-02 10:45 )

Jag har förstått att till en direktpension sparar jag med beskattade pengar. Men bolagsskatten betalar jag ju endast en gång per år. Då blir det ju endast en jätteinsättning per år. Om jag istället vill fortsätta att göra månatliga inbetalningar till direktpensionen hur gör jag då? Skattar jag på pengarna först och sedan sätter in eller hur fungerar det?

20 SVAR 20
Pär Gustavsson
NY MEDLEM

Re: Sätta av månatliga premier till direktpension - eEkonomi

Lite följdfrågor innan jag svarar:
1) Pratar vi om ett AB med en ägare där direktpensionen avser ägaren?
2) Hur sker sparandet? Konto i bank eller liknande?
3) Har bolaget utfärdat en pensionsutfästelse?
4) Är sparande pantsatt som säkerhet för pensionen?

Vi hös vidare 2015!
Camilo
NY MEDLEM

Re: Sätta av månatliga premier till direktpension - eEkonomi

Hej,

1) Ja
2) Via värdepappersdepå
3) Ja
4) Ja 

Mvh
Pär Gustavsson
NY MEDLEM

Re: Sätta av månatliga premier till direktpension - eEkonomi

Hej igen,

Innan vi börjar lägger jag till förutsättningen att företagets åtagande inkluderar den därtill hörande särskilda löneskatten och att du upprättar bokslut enligt reglerna för mindre aktiebolag (BFNAR 2008:1). Vi kommer att behöva följande konton.

·         1930, Bank

·         1385, Värde av kapitalförsäkring

·         2230, Övriga avsättningar för pensioner

·         7421, Kapitalförsäkringslösning ägare (ej avdragsgill kostnad)

·         2230, Övriga avsättningar för pensioner

Varje månad debiterar du 1385 och krediterar 1930 med det belopp som sätts in på värdepappersdepån. Det känns logiskt - pengarna tas ju från ditt bankkonto och flyttas till värdepappersdepån. Men det tillkommer ytterligare en post att boka eftersom bolaget har utfärdat en pensionsutfästelse. Den bokas debet 7421 och kredit 2230 med samma belopp. Även denna bokning känns logisk – bolaget har ju en skuld till ägaren.

När du sedan kommer till årets slut får du ett värdebesked över årets alla insättningar. Då finns det två scenarier, beroende på om värdet vid årets slut är högre eller lägre än de sammanlagda insättningarna. Det bästa (och även det trevligaste) scenariot är att värdet överstiger de belopp du satt in i depån. I så fall behöver du inte bokföra något mer.

Men det kan ju också inträffa att värdet vid årets slut understiger värdet av årets insättningar. Då måste man ge sig på en liten räkneövning. Om värdenedgången understiger både 25 000 kr och 10 % av det egna kapitalet vid årets ingång behöver du inte göra någonting. Skulle däremot värdenedgången vara större måste du göra en nedskrivning. Boka i så fall den här nedskrivningen på separata konton eftersom det är bra att ha anskaffningsvärdet lätt tillgänglig vid kommande bokslut. Jag föreslår konto 1389 och 2239 för nedskrivningsbokningen.

Återstår så bara att redovisa det bokförda värdet i årsredovisningen under Avsättningar respektive Ställda säkerheter.

Du kanske undrar varför jag inte svarat på dina frågor såsom ”Skattar jag på pengarna först och sedan ....”. Det beror på att man inte behöver tänka i termer av beskattade pengar. Det spelar helt enkelt ingen roll när under året en insättning till värdepappersdepån sker. Skatten blir densamma och den påverkas inte av dessa transaktioner. Däremot kommer skatten att minska den dag du börjar ta ut din pension, men det kanske är långt dit, vad vet jag?

Hoppas värdet ökar så du får en fin pension! 


Camilo
NY MEDLEM

Re: Sätta av månatliga premier till direktpension - eEkonomi

Men jag har ju direktpension utan försäkring. Varför ska jag då använda konton för kapitalförsäkring?
Kenneth12
NY MEDLEM

Re: Sätta av månatliga premier till direktpension - eEkonomi

Jag avsätter 3.000 kr i månaden för min "tjänstepension" hos Danica Pension. Ska detta belopp på 36.000 kr sättas upp på min kontrolluppgift til SKV. Jag dríver ett enmansbolag+.
Pär Gustavsson
NY MEDLEM

Re: Sätta av månatliga premier till direktpension - eEkonomi

Hej på er Camilo och Kenneth!
Svar Camilo: Du har rätt, det var vilseledande namn. Jag använde helt enkelt de namn som anges i BAS-kontoplanen. Du kan använda samma kontonummer men döpa om dom. 1385 kan heta "Värdepappersdepå direktpension Nn" och 7421 "Direktpensionslösning Nn, ej avdragsgill".

Svar Kenneth: Nej, ingen kontrolluppgift till SKV. Däremot skall beloppet anges i aktiebolagets inkomstdeklaration, ruta 1.4, Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader. Aktiebolaget kommer sedan att belastas med Särskild löneskatt på 24,26% x 36 000 kr = 8 733 kr.

God fortsättning!
Camilo
NY MEDLEM

Re: Sätta av månatliga premier till direktpension - eEkonomi

Pär, kan du förklara mer när du säger att "man inte behöver tänka i termer av beskattade pengar".

När jag läste om direktpension på VISMAS framsida stod det ju "man pensionssparar med beskattade pengar".

Förstår inte riktigt. 
Pär Gustavsson
NY MEDLEM

Re: Sätta av månatliga premier till direktpension - eEkonomi

Hej igen Camilo,
Vilken artikel i Vismas Nyhetsarkiv är det du läst? Jag skulle vilja läsa den innan jag svarar.
blyfot
NY MEDLEM

Re: Sätta av månatliga premier till direktpension - eEkonomi

Hej,
en fråga. Jag har bokat precis så här. Varför ska man bokföra på ett resultatkonto överhuvudtaget? 7421 påverkar resultat även om det inte är avdragsgillt.
Borde väl räcka med BR konton 1389 o 2230 då man bara flyttar pengar i tillgångar?