Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Skatteverket upptäkt fel i deklerationen

I inkomstdeklarationen har ni redovisat nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar med x kr (punkt 3.17).

En finansiell anläggningstillgång får i bokföringen skrivas ner till det lägre värde som tillgången har på balansdagen. Den kostnad som uppkommer i resultaträkningen är normalt inte skattemässigt avdragsgill och ska återföras som en intäktspost i inkomstdeklarationen, skattemässiga justeringar punkt 4.3 b.

Jag har missat att få med beloppet, det ska ju stå samma belopp i 4.3b 
hur gör man med deklarationen och årsbokslutet?
1 SVAR 1
Fd medlem
Inte tillämpbar

Man ändrar i inkomstdeklarationen men gör inget åt prsredovisningen

Mikael