Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Mattias4
NY MEDLEM

Värdering och bokföring av råvaror (komponenter) som bytts, har litet värde, men finns kvar i lagret - eEkonomi

Hej
Jag har ett litet tillverkande företag som monterar ihop olika komponenter till en färdig produkt som vi sedan säljer. Komponenterna specialbeställs och tillverkas åt mig av underleverantörer och har sålunda inget värde för någon annan och kan inte säljas. Under året har vi gjort justeringar av vissa komponenter och de gamla används sålunda inte längre för att tillverka slutprodukten, men de finns fortfarande kvar i lager för att de dels (men sällan) kan användas som reservdelar till äldre modeller av den färdiga produkten och dels ibland kan ha någon experimentell funktion i produktutvecklingen, t ex så kan man ju testa vidhäftningen av ett lim om materialet är detsamma.

Hur ska jag göra värderingen av detta och behöver jag bokföra dessa "halvkasserade" komponenter på något särskilt sätt? Jag bedömer att jag får användning av ca 5 % av dem, men de kommer inte kastas förrän jag får platsbrist i tillverkningslokalen.
5 SVAR 5
Mattias4
NY MEDLEM

Kan tillägga att det är ett litet aktiebolag och använder faktureringsmetoden i bokföringen.
mikael pettersson
NY MEDLEM

För lagervärderingen gäller lägsta värdets princip, försiktighetsprincipen.
Lägsta värdet av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet.

Du torde , som du beskriver det, sätta värdet till noll och istället redovisa intäkter i framtiden om någon sådan dyker upp vid eventuell försäljning

Mikael 
mikael pettersson
NY MEDLEM

Försäljningsvärdet skall dessutom minskas med försäljningsomkostnader - så då hamnar du ännu närmare noll 🙂

Mikael
Mattias4
NY MEDLEM

Har läst det där om anskaffning vs försäljningsvärde, men har haft svårt att tillämpa det på min typ av tillverkningsindustri då böckerna oftast lite summariskt behandlat just råvaror och oftast sådana som har ett bestående värde och ett försäljningsvärde i sig själva. Men jag antar att man med försäljningsvärde får likställa det med "värde i produktionen" och göra som du beskrev. 

Om jag gör så och sedan använder den "nollade" komponenten i en reparation som jag tar betalt för, ska jag då göra något mer än att bokföra försäljningen som vanligt?

Jag har en komponent, kom jag på nu, där  jag tänker mig att  den kanske kan användas i 50 % av fallen sett över flera år. Kan jag då värdera den till halva anskaffningsvärdet?

Mvh Matttias
mikael pettersson
NY MEDLEM

Det fel som kan uppstå för dig om du försöker värdera kan vara att värdet blir för högt och du tvingas till nedskrivning vid användning /försäljning, som jag ser det är risken obefintlig att sätta värdet för lågt d v s noll.

Enskilda komponenter kan du värdera som du ger exempel på , ja

Mikael