Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

minnesgåva

Hej!
Om jag betalar en restaurangnota på 15000 kr som minnesgåva till en anställd, där alltså flera av dennes vänner deltar, får jag då dra av hela momsen eller bara scablonmomsen?
1 SVAR 1
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Humlan!

Enligt boken Redovisa Rätt står det så här vad det gäller Minnesgåvor:

Enligt IL 11 kap. 14 § är minnesgåvor till varaktigt anställda skattefria för de anställda och avdragsgilla för arbetsgivaren "om gåvans värde inte överstiger 15 000 kr och den ges i samband med att den anställde uppnår en viss ålder eller efter viss anställningstid eller när en anställning upphör, dock vid högst ett tillfälle förutom när anställningen upphör".
För att en minnesgåva t.ex. i samband med när en anställd fyller 50 år eller efter 25 års anställning, ska vara skattefri får inte gåvans värde överstiga 15 000 kr inklusive moms för 2016 (samma för 2015). Beloppet 15 000 kr är ett gränsbelopp, dvs. gåvan beskattas från första kronan om värdet överstiger detta belopp. Om minnesgåvan överstiger 15 000 kr inklusive moms ska förmånen värderas till marknadsvärde, dvs. till arbetsgivarens kostnader inklusive moms. 

Arbetsgivaren får göra avdrag för ingående moms om förmånen är skattefri för den anställde. Om förmånen beskattas så får arbetsgivaren ändå indirekt avdrag för momsen eftersom utgifterna inklusive bokförs som Löner.

Arbetsgivaren kan även ge bort vin och sprit samt värdepapper (men inte pengar) till en anställd utan att denne beskattas.

Anser du att ni uppfyller kriterierna ovan kan du dra hela momsen, är du osäker kontaktar du Skatteverket på Tfn 0771-567 567 eller en redovisningskonsult.

/Susan