Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

vi har en enskild firma med passiv verksamhet. Arrenderar tomter

Vi har använt oss sedan länge fördelningskontona 2201,2202 och 2203 för att, efter budgetering av kostnader för innevarande år, fördela arrendeintäkterna. Det gör att vi får ett ingående saldo som genererats från tidigare års fördelningar. Därmed får vi i huvudboken ett minussaldo på kontonummer 2019 med beteckning Årets resultat. Hur balanserar jag upp det innan jag avslutar året. För att undvika detta i framtiden hur bokför jag då det överskott av likvida medel som ska fördelas till ägarna.

1 SVAR 1
Fd medlem
Inte tillämpbar

Du fördelar årets resultat mellan andelarna och samma sak med de likvida medlen - fördela mellan andelarna

Mikael