Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokföra kostnad för komptid

Går det att få ut bokföring för inarbetad komptid på projektnivå i lönekörningen? Jag har ett företag som arbetar på projektnivå och många av de anställda arbetar periodvis långa dagar där de registrerar många av timmarna som inarbetad komptid. Dvs alla arbetade timmar registreras på projekt, inklusive inarbetad komptid. Jag kan dock inte se att "kostnaden" för komptiden belastar projektet med någon kostnad via lönekörningen. Går det att göra en inställning i programmet så att man får med det? I nuläget så blir lönekostnaden på varje projekt väldigt missvisande och låg då kostnaden för inarbetad komp inte kommer med i boköringen.

2 SVAR 2
Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

Hej!

I Visma Lön redovisas kompen som en tidbank och företagets skuld syns endast på semesterskuldlistan. Kompen blir en kostnad först vi uttaget.

Jag såg att du har avtal på Visma Tid där detta kan redovisas genom att du plockar upp tidkoden för Övertid - komp på den anställde.


Jag har däremot fått för mig att det ska finnas någon speciallösning i löneprogrammet för att få med detta. Men jag måste dubbelkolla det, så jag återkommer under morgondagen i den här tråden.

/Anna
Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej!
Det finns ingen särskild funktion i löneprogrammet för att boka upp kompskulden automatiskt. Speciallösningen som Anna funderade på är att man bokar upp skulden via kopior av lönearterna 1240 och 1241. De är till för att boka upp och följa en skuld i bokföringen och påverkar inga underlag i övrigt. Kopiorna skulle kunna knytas till lönearten där du anger uppräkningen av komptimmar, 4112. Fördelningen på de olika projekten lägger du in manuellt på kopian av löneart 1240.

Vill du sedan boka upp den preliminära arbetsgivaravgiften för komptimmarna också krävs ytterligare två lönearter för detta, även dessa kopior på 1240 och 1241. Anledningen till att använda ytterligare två lönearter är att arbetsgivaravgifterna ska bokföras på andra konton. Eftersom arbetsgivaravgiften varierar beroende på när de anställda är födda behöver beräkningsformeln anpassas efter detta och det kan kräva att du får lägga in personvariabler på de anställda för att skilja dem åt.

När du sedan registrerar uttag av komptimmarna behöver du skriva ner skulden och får då använda de kopierade lönearterna igen med omvända tecken, om du inte vill sköta bokföringen manuellt. Programmet kommer inte att hålla reda på vilka projekt som de olika komptimmarna kommer ifrån vid uttag, utan det får du ange manuellt i fördelningsrutan. 

Detta var lite kort om vad som skulle kunna vara möjligt i löneprogrammet. Om du tycker att det låter som en passande lösning för dig kan jag gå in mer i detalj om hur du lägger upp lönearterna.