Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Här hittar du som redovisningsbyrå tips på hur du arbetar med Vismas program och du kan få mejl när det kommer något nytt!
Då behöver du först logga in i forumet, sedan klickar du på de tre prickarna uppe till höger och väljer Prenumerera.
Sortera efter:
senast uppdaterad av Amanda Nygren CONTENT PRODUCER ‎2021-04-07 11:49
Visma Ekonomiöversikt - perfekt för dig som vill presentera siffrorna snyggt och lättförståeligt.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Niklas Crona CONTENT PRODUCER ‎2021-01-15 10:23
Vill du bli mer digital men inte göra alla ändringar över en natt? Här kan du läsa mer om bra tips för att bli digital med din kund i olika steg.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Amanda Nygren CONTENT PRODUCER ‎2020-11-16 15:33
Slipp papperskopior, porto och långa ledtider för underskrifter!
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Niklas Crona CONTENT PRODUCER ‎2020-04-20 09:25
Hur exporterar du SRU-filer till Skatteverket via Visma Byråstöd?
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Niklas Crona CONTENT PRODUCER ‎2020-03-20 09:43
Ansök om byråanstånd i Visma Byråstöd
Visa fullständig artikel
av Peter Samuelsson TAXATION SPECIALIST
Sedan förra året har det varit möjligt att filöverföra inkomstdeklaration 1 via SRU-systemet. Skatteverket har under säsongen uppmärksammat en del utmaningar när det gäller de olika inlämningssätten. Nedan visas vad en byrå bör tänka på vid inlämning av fysiska personers inkomstdeklaration 1 till Skatteverket. Om byrån ansvarar för hela kundens inkomstdeklaration 1: Skicka in hela den kompletta inkomstdeklarationen, dvs huvudblankett INK1, bilagor och övriga upplysningar via filöverföringstjänsten (SRU). Observera att du i grunduppgifterna måste gjort markering för att skicka in inkomstdeklaration 1 via SRU.  Efter filöverföringen meddelar du kunden att deklarationen finns att skriva under på Mina sidor. Efter att kunden skrivit under inkomstdeklarationen, kan kvittensen delas med byrån direkt från Mina sidor genom att klicka på ”Dela via e-post”. På detta sätt kan du som byrå vara säker på att deklarationen är inlämnad. Om byrån ansvarar för att enbart upprätta vissa bilagor: Skicka bara in bilagorna via filöverföringstjänsten (SRU). Du ska alltså inte har markering i grunduppgifterna för att skicka in inkomstdeklaration 1 via SRU. Meddela kunden vilka belopp de ska komplettera med i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 eller på papper. Om du som byrå ansvarar för enstaka bilagor och redan har filöverfört hela deklarationen med ofullständiga uppgifter på Inkomstdeklaration 1 måste du kontakta kunden och be denne deklarera på nytt via den vanliga e-tjänsten. Annars finns stor risk att flera uppgifter saknas på huvudblanketten (INK1).
Visa fullständig artikel
av Peter Samuelsson TAXATION SPECIALIST
Från 2019 kommer Radio/TV-licensen att ersättas av en ny “Public service avgift”. Förslaget att har tidigare föreslagits av regeringen, men nu har riksdagens kulturutskott godkänt förslaget. Slutligt besked förväntas 14-15 november. Dagens regler Enligt dagens regler betalas Radio/TV-licensen per hushåll med ca 2400 kr/år. Har du ingen TV osv så behöver du idag inte betala någon licensavgift. Från 2019 Den nya public service-avgiften kommer att dras som skatt för alla personer som fyllt 18 år vid årets ingång och som har en beskattningsbar inkomst. Detta oavsett om du har TV eller ej. Avgiften beräknas till en procent av den beskattningsbara förvärvsinkomsten upp till ett visst tak. Taket för underlaget är bestämt till 2,092 * Inkomstbasbeloppet (2,092 * 64 400 = 134 724). Den maximala avgiften för inkomstår 2019 beräknas då som en procent av 134 724 och blir således 1 347 kr per person. Förändring 2018 - 2019 För ett hushåll med två vuxna personer som har normala inkomster ökar avgiften från 2 400 kr till ca 2 694 kr/år. För ensamstående med normal inkomst så sänks avgiften från 2 400 kr till 1 347 kr. Är du t ex student eller har en lägre inkomst än maxtaket (134 700) så blir avgiften en procent av underlaget. Om du t ex har en beskattningsbar förvärvsinkomst på 66 100 kr (motsvarar lön på 95 800 kr) under år 2019 så blir avgiften 661 kr (1% av 66 100). En annan stor skillnad med de nya reglerna, är att det inte finns någon möjlighet att undvika avgiften om du är minst 18 år och har inkomst. Förutbetald avgift som gäller år 2019 Säg att du exempelvis har fått en faktura för perioden 2018-12-15 - 2019-03-14. Denna betalas 2018-12-15. Avgiften som avser period efter 2018-12-31 kommer Radiotjänst automatiskt att återbetala.
Visa fullständig artikel
av Marita Jonsson CONTENT PRODUCER
När du checkar ut Revision får du välja vilka filer som ska checkas ut. Det är då viktigt att du även tar med filtypen .Red som innehåller de dokument som bifogats i Revision om tanken är att nya dokument ska infogas i utcheckat läge. Skulle du missa att checka ut Revision Årsakt 20170101-20171231.Red som i exemplet ovan och därefter bifogar nya dokument i utcheckad byrå så kommer en ny fil Revision Årsakt 20170101-20171231.Red skapas med endast de nya dokumenten. När du sedan väljer att checka in kunden kommer den nya filen Årsakt 20170101-20171231.Red att ersätta den befintliga på serven. Det innebär att de dokument som bifogats innan utcheckning läses över. Du måste därför ta med .Red-filen vid utcheckning.
Visa fullständig artikel
av Peter Samuelsson TAXATION SPECIALIST
Nedan visas ett flöde på hur det kan se ut på Mina sidor inne på Skatteverket.se när det gäller filöverförd inkomstdeklaration 1. Så här ser inloggade vyn på Mina sidor ut för kunden innan deklarationsuppgifter har skickats in av byrån. I bilden visas vyn som för ett deklarationsombud (Oskar) som loggat in för sin kund (Hilda), men vyn ser likandan ut även för kunden själv. Allt som kunden kan göra med deklarationen kan ett registrerat deklarationsombud göra. En byrå som är deklarationsombud kan alltså både filöverföra deklarationsuppgifterna för att sen själva godkänna och skicka in deklarationen. När filöverföringen (SRU) är genomförd och kunden loggar in visas ett meddelande om att en inkomstdeklaration har kommit in via filöverföring.Här visas även vem som lämnat uppgifterna och när det gjordes. För att komma vidare klickar kunden helt enkelt på rutan med meddelandet. När kunden har klickat på rutan med avisering om överförda uppgifter visas en vy där kunden kan kontrollera vilka uppgifter som lämnats och godkänna dem genom att kryssa för ”Jag har granskat att uppgifterna är riktiga” och sedan klicka på ”Signera”. När deklarationen är signerad är den alltså inskickad och klar, varpå en kvittens visas. I händelseloggen framgår det alltså först att inkomstdeklarationsuppgifter har kommit in och sen att deklarationen har skickats in. Kunden kan klicka på händelsen och titta på den inskickade deklarationen i pdf-format. Så här ser pdf:en ut för den inskickade deklarationen. Förutom att det i år går att filöverföra inkomstdeklaration1 tillsammans med det som skrivs under övriga upplysningar, kan även en fritextbilaga överföras. Det gäller samtliga deklarationstyper och presenteras för kunden som en kundhändelse på Mina sidor. I vyn ”Inlämnade deklarationer” hittar kunden också sin inlämnade deklaration tillsammans med tidigare års lämnade deklarationer. Skulle kunden efter att ha godkänt den filöverförda deklarationen ändå gå in i e-tjänsten för att försöka deklarera, möts kunden av följande meddelande.
Visa fullständig artikel
av Daniel Sörensson
Nedan hittar du standardsökvägarna för Visma Byråstöd. Sökvägarna gäller för följande operativsystem: Windows 7/8/10 och Server 2008/2012 - Programfiler C:\Program\Visma Bureau alt.  C:\Program (x86)\Visma Bureau Här finns bland annat: Bureau.exe Bureau.exe.config Client Setup - Databasfiler C:\ProgramData\Visma\Shared Data\MSSQL10_50.VISMA\MSSQL\Data Alternativt. C:\ProgramData\Visma\Shared data\MSSQL12.VISMA\MSSQL\DATA Här finns bland annat: Spcs_commonDB.mdf Spcs_commonDB_log.ldf Spcs_System.mdf Spcs_System_log.ldf Bureau_Training_Company_SE.mdf Bureau_Training_Company_SE_log.ldf - Klientdatat C:\ProgramData\SPCS\Visma Klient - Loggfiler C:\Users(Användare)\inloggad användare\AppData\Roaming\SPCS Här finns loggfilerna Visma Bureau.log och Klientdll.log
Visa fullständig artikel
Awesome
Genvägar
Inloggade användare (393)