Samma bokföring för flera näringsgrenar?

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 3 veckor sedan
 • Besvarad
Hej!
Har enskild firma och driver en nätbutik (detaljhandel på nätet). Funderar på att lägga till flera näringsgrenar till mitt företag (tjänster som pianolektioner, gräsklippning mm). Nu undrar jag - kan jag bokföra transaktioner som har med dessa ev. kommande tjänster att göra i samma bokföring som min nätbutik?
Mycket tacksam för svar.
Foto på Cian

Cian

 • 648 poäng 500 badge 2x thumb
 • glad

Publicerades för 6 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på Per Nyquist

Per Nyquist, Moderator

 • 43,402 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!

Bokföringslagen säger följande om bokföring av flera verksamheter (4 kap 4 §):

" Om ett företag bedriver flera verksamheter, skall det ha en bokföring som omfattar samtliga verksamheter.

Trots bestämmelsen i första stycket får ett företag som bedriver flera verksamheter ha en bokföring för varje enskild verksamhet, om det finns särskilda skäl och det är förenligt med god redovisningssed."

Utgångspunkten är alltså att du ska ha en och samma bokföring för alla dina verksamheter, om det inte finns särskilda skäl att dela upp bokföringen. Angående särskilda skäl säger Bokföringsnämnden så här (BFNAR 2001:2):

"När särskilda skäl enligt 4 kap. 4 § andra stycket första meningen BFL kan anses föreligga får avgöras i det enskilda fallet. Vid denna bedömning skall hänsyn bl.a. tas till graden av samband mellan verksamheterna med avseende på affärsidé, efterfråge- och produktionsstruktur samt risknivå. Verksamheterna bör även vara fristående från varandra i så måtto att de har externa kunder och leverantörer samt marknadsliknande relationer vid transaktioner mellan verksamheterna. Även det
förhållande att verksamheten bedrivs tillsammans med någon annan eller omfattas av lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. kan påverka bedömningen."

Utifrån hur du beskriver dina verksamheter hade jag valt att samla allt i samma bokföring, eftersom det är förenligt med bokföringslagen och dessutom betydligt smidigare än att dela upp den.
Foto på Kjell

Kjell

 • 110 poäng 100 badge 2x thumb
Hej,
Jag har sedan ett antal år tillbaka en enskild firma för förvaltning av en liten hyresfastighet som jag och min fru äger tillsammans. Nu har jag inom samma enskilda firma också startat en konsultverksamhet och tolkar det du skriver om bokföringslagens bestämmelser som att jag bör bokföra dessa båda verksamheter var för sig efter som graden av samband är mycket liten. I hyresfastigheten finns vidare förhållandvis stora fasta tillgångar och lån. I konsultföretaget finns i stort sett endast en dator och inga lån alls. Dessutom är den ena momsbefriad vilket de andra inte är. Om det stämmer att de båda verksamheterna ska bokföras varför sig undra jag om jag kan använda mig av den möjlighet som finns i bokföringsprogrammet att dela upp bokföringen i olika resultatenheter? Kommer jag i så fall att få ut alla de uppgifter som krävs för att deklarera näringsfastigheten i NE-bilagan och konsultverksamheten i NEA-bilagan?
Foto på Moa Lundberg

Moa Lundberg, Moderator

 • 9,866 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Kjell!

I deklarationstillvalet som finns i eEkonomi skapas enbart NE-blanketten. Du kan läsa mer här om vilka blanketter som skapas och vilka du kan behöva komplettera med manuellt: Deklaration - eEkonomi.

Du skulle kunna bokföra det på olika resultatenheter men i slutändan är det helheten som hamnar i deklarationstillvalet, där kan du inte särskilja på olika resultatenheter. Vill du köra det i samma eEkonomi och på olika resultatenheter bör du då göra deklarationen manuellt och inte med stöd av tillvalet. Den allra smidigaste lösningen tror jag hade varit att bokföra i två separata eEkonomi. Du kan lägga till ytterligare ett företag till reducerat pris, kontakta oss om du är intresserad av detta. Här finns kontaktuppgifter: Kontakta oss.

Mvh
Moa