Supporten tipsar: Differens mellan bokföring och AGI?

  • 7
  • 3
  • Fråga
  • Uppdaterades för 8 månader sedan
  • Kräver inget svar
  • (Redigerad)
Jämför du bokföringsunderlaget på konto 2731 mot den redovisade arbetsgivaravgiften?
Du får inte summorna till att stämma med varandra?
Du känner att det är hopplöst att börja felsöka?

Det vanligaste är att det skiljer sig några kronor åt och detta är på grund av olika öresavrundning mellan lönekörningen och AGIn. Så det behöver inte vara något som är fel på grund av detta. Läs mer här →

Är det en större differens har jag några förslag på vad du kan kontrollera:

1: Har du använt någon av lönearterna 3103, 3167 eller 2104?
Ta en titt i forumtråden om att löneartstabellen inte uppdaterats →

Har du uppdaterat antingen programmet eller lönearterna?
Klicka då på knappen Hämta löneuppgifter när du är inne under Arbetsgivardeklaration på individnivå. Då hämtas lönekörningarnas värde med eventuella nya inställningar gällande AGI, utan att du har behövt låsa upp lönekörningen.

2: Har du använt dig av någon egenskapad löneart som inte har fått någon fältkod upplagd?
Har du kopierat en av standardlönearterna så har den nya lönearten fått fem siffror.
Du kan även titta under Lönearbete - Lönearter där de egna lönearterna har texten Nej i fältet Standardlöneart.

3: Fortfarande inte hittat differensen?
Säkerställ att ni inte använt konto 2731 som bokföringskonto på någon annan löneart. Detta gör du enklast genom att ta ut en Ackumulatorlista och väljer ackumulatorn Arbetsgivaravgifter.
Saldot som du får på utskriften är det ackumulerade värdet för arbetsgivaravgifter. Har du ett högre belopp på bokföringsunderlaget så har bokföringskontot använts på någon annan löneart. 

4: Har du anställda som går under arbetsgivaravgifter för Forskning och Utveckling eller Växa stöd?
Då kan det innebära en differens då det som bokförs från lönekörningen är med full arbetsgivaravgift och det som sedan redovisas är med den reducerade arbetsgivaravgiften.
För mer information om just detta, läs här →

5: Ändrat Nedre gräns för arbetsgivaravgifter från 1000-kronorsregeln eller Idrottsutövare till Normal?
Ändrar man inställningarna för Nedre gräns på en anställd som inte har nått upp till gränsvärdet, så har programmet inte räknat arbetsgivaravgifter på en summa som skulle ha varit det enligt de nya inställningarna som man har angivit. 
På nästa lönekörning för den anställda beräknas då arbetsgivaravgifter från första intjänad krona medans rapporteringen till AGI enbart tar med arbetsgivaravgifter på summan för den aktuella perioden.
Och här kan då uppstå en differens mellan det bokförda värdet från lönekörningen och det redovisade värdet till Skatteverket. 


Kolla i Personalhistoriken för den anställda och ändra i så fall till Nedre gräns som den anställda har haft tidigare.

Foto på Andreas Palmay

Andreas Palmay, Application Specialist Visma Online

  • 2,832 poäng 2k badge 2x thumb

Publicerades för 8 månader sedan

  • 7
  • 3

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.