Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Magnus59
MEDLEM

Momsredovisning - felaktigt datum och belopp

Hej.

Jag har ett AB och ska momsredovisa varje kvartal.

När jag gjorde min momsdeklaration för oktober-december blev bokföringsdatumet 2017-12-31 i Visma. Enligt Skatteverkets hemsida kan jag se att min momsdeklarationen skedde 2018-01-14.

Så här ser min verifikation som beskriver det bokförda:

2641 D       908,96  Momskod 48 - Ingående moms att dra av
2611 K   25886,25  Momskod 10 - Utgående moms 25%
2650 D  24978,00   Momskod - <Ingen momskod>
3740 K          0,71   Momskod - <Ingen momskod>

Verifikationen godkändes av programet.

I mars månad gjorde jag en korrigering (A2) av A1 eftersom jag trodde att datumet för min momsdeklaration i Visma skulle ha samma datum som när jag gjorde min momsdeklaration på Skatteverkets hemsida.

Man kan säga att jag "raderade" A1 genom att för alla kontonummer i A1 göra "omvänt" (debet/kredit) i A2. Sedan skapade jag A3 som innehöll samma information som A1, fast med annat datum.

Så här ser det lite förenklat ut:

A1 Momsredovisning           2017-12-31
A2 Korr av A1                      2017-12-31
A3 Manuell momsredovisn. 2018-01-14

När jag nu ska göra momsredovisning för januari-mars får jag följande fel:
A2: Avvikande belopp och datum.
A3: Avvikande belopp.

Jag misstänker att datumet (i Visma) för när momsredovisningen sker alltid ska vara sista datumet i aktuell period, även om jag inte gör själva momsredovisningen det datumet. Därav felen ovan.

Jag provade med att korrigera A2 genom att markera samtliga kontonummer och hoppades därför att A2 skulle "tas bort". Detsamma gjorde jag för A3. Nu hoppades jag att enbart det som anges i A1 skulle kvarstå. Fast så verkar inte vara fallet.

Nu ser det lite förenklat ut:

A1 Momsredovisning           2017-12-31
A2 Korr av A1                      2017-12-31
A3 Manuell momsredovisn. 2018-01-14
A70 Korr av A2.                   2018-05-02
A71 Korr av A3.                   2018-05-02

Felmeddelandena för A2 och A3 kvarstår, fast nu kan jag inte längre korrigera dessa. Det enda jag kan göra är att ändra momskod.

Vad kan jag göra för att det ska bli korrekt?

/ Magnus

8 SVAR 8
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Magnus.

Mitt förslag är att du tar bort alla verifikationer, A1, A2, A3, A70 och A71 och gör om momsrapporten. Alltså styrk alla dessa verifikationer. Då borde du kunna skriva ut en ny momsrapport okt-december som du bokför. Det bör då bli rätt. Du ska då få samma momsskuld som första försöket. 

Momsskulden uppstår när momsrapporten görs, alltså den sista i varje kvartal. Skulden ligger sen på momskonto 2650 tills du betalar till skatteverket och då blir det en transaktion vid betalningstillfället och konto 2650 nollas ut mot skattekontot.

Lycka till
Magnus59
MEDLEM

Hej.

Jag har suttit åtskilliga timmar för att försöka förstå mig på hur jag ska ta bort mina verifikationer. Jag började med att försöka åtgärda A2 med A80 och A81 i exemplet nedan och sedan åtgärda A3 med A82 men det löste inte mina problem.

A1 Momsredovisning                 2017-12-31
A2 Manuell verif. Korr av A1.     2017-12-31
A3 Manuell verif. momsredovisn.2018-01-14

A70 Manuell verif. Korr av A2. 2018-05-02
A71 Manuell verif. Korr av A3. 2018-05-02

A80 Manuell verif. Korr av A70 2017-12-31
A81 Manuell verif. Korr av A81 2018-05-02
A82 Manuel verif. Korr av A71. 2018-05-02

Vid momsredovisningen klagar programmet på:

A2:    Avvikande belopp och datum
A3:    Avvikande datum
A80:  Avvikande belopp

Jag kan göra följande med mina verifikationer:

A2:
* Kopiera
* Korrigera momskod
* Perodisera

A3:
* Kopiera
* Korrigera momskod
* Perodisera

A70:
* Korrigera momskod
* Perodisera

A71:
* Korrigera momskod
* Perodisera

A80:
* Korrigera momskod
* Perodisera

A81:
* Skapa korrigeringsver
* Korrigera momskod
* Perodisera

A82:
* Skapa korrigeringsver
* Korrigera momskod
* Perodisera

Någon som vet hur jag kan lösa mina problem?

/ Magnus
Fd medlem
Inte tillämpbar

Kan du inte stryka felaktiga verifikationer? Börja om och göra rätt tänker jag.
Per Nyquist
ANSTÄLLD

Hej Magnus!

Det var en salig röra med verifikationer du har fått på halsen :). Jag försökte hitta kopplingarna mellan dem med hjälp av din beskrivning, men jag blev inte riktigt klok på det. Mitt förslag är därför att du skapar helt nya verifikationer som "speglar" alla de som skapats hittills. Du använder alltså samma datum,konton och belopp. Men där du tidigare har konteringar i debet så får du istället bokföra i kredit och vice versa.

När du skapat en sådan speglande verifikation för varje ursprunglig (kom ihåg att använda samma datum som på ursprungsverifikationen) så är allt nollställt i bokföringen. Då kan du skapa momsrapporten på nytt. Du kommer troligtvis få ännu fler varningar, men kontrollera att siffrorna stämmer och bokför momsen med datum 2017-12-31.
Magnus59
MEDLEM

Hej Per.
Tack för ditt svar. Ja, det har blivit riktigt rörigt. Jag kontaktade Vismas support i måndags och de rekommenderade precis det du skriver. Nu har jag suttit och kontrollräknat m.h.a. Excel för att få en överblick för 2641, 2611, 2650 och 3041.
Både programmet och mina egna beräkningar stämmer överens för 3041 och med en moms på 25% så vet jag också vad 2611 ska bli.
Vidare är både jag och programmet överens om att 2650 är 0, både ingående och utgående. Det är ju dessutom rimligt eftersom jag nu ska beräkna hur mycket jag är skyldig för januari-mars.
Vad gäller 2641 och 2611 är jag och programmet inte överens om beloppen.

Det verkar som att programmet tar med vissa verifikationer jag (felaktigt) lade in i december vid momsberäkning för januari-mars. I dessa ingick 2641, 2611, 2650 och 3740. Vidare, för dessa verifikationer tas bara 2641 och 2611 med in i momsberäkningen för januari-mars vilket gör det lite komplicerat. Hade även 2650 jag angav i mina verifikationer för december tagits med hade allt varit så mycket enklare.

Med tanke på en verifikation jag gjorde i slutet av december så borde jag vända på beloppen som du beskriver ovan. Då skulle det se ut så här:
2641  908,96     (K)2611  25886,25 (D)2650  24978,00 (K)3740  0,71         (D)
För 2641 och 2611 skulle det då bli rätt. Fast, då kommer det inte stämma för 2650.
Vad för "slaskonto" skulle jag kunna använda mig av istället för 2650?
/ Magnus
Per Nyquist
ANSTÄLLD

Hej!

Det du beskriver ovan skulle väl i så fall motsvara hur momsrapporten för okt-dec  I så fall borde du kunna bokföra den för att nolla ut 2641 och 2611. Saldot på 2650 bör vid årets slut vara 24978,00 (K) eftersom du då hade en momsskuld. Denna skuld bör sedan ha betalats senast den 12 februari. Kan det vara så att du inte bokfört den betalningen, alternativt bokat bort även den?
Magnus59
MEDLEM

Hej.

Nedan följer mina verifikationer. En lång och gedigen lista då jag försökt rätta felet (började med A57), tyvärr. Endast beloppen för 2650 är angivna. För 2611 och 2641 kan jag lösa mitt problem genom att skapa en manuell verifikation enligt vad jag beskrev tidigare.

Fram till och med momsdeklarationen A41 var allt frid och fröjd. Fast, sedan fick jag för mig att ändra datum för momsdeklarationen så att det skulle stämma överens med datumet då jag gjorde min momsdeklaration på Mina sidor hos Skatteverket. Så, jag flyttade datumet till 2018-01-14.
Likaså gjorde jag för A15 men med annat datum.

När jag sedan (2018-05-02) skulle göra en ny momsdeklaration (jan-mars) så såg jag att något var fel. Nu försökte jag ta bort alla korr. För A15 gick det bra men mina korr. i december och januari gick inte bra och jag råkade då även blanda in datumet 2018-05-02.

Vad jag kan se i Visma så var den utgående skulden (2017-12-31) -24744.00 vilket stämmer. Vidare kan man se att i samband med A63 (momsinbetalningen) så har har 2650 beloppet 0 vilket också stämmer/är rimligt.

För 2018-05-02 finns det 7 verifikationer med 24978.00 och 7 verifikationer med -24978.00 vilket gör att 2650 för detta datum totalt är 0.


A14     2017-06-30      122.00   Momsdeklaration april-juni
A15     2017-09-30      112.00   Momsdeklaration juli-september
A110    2017-09-30      112.00   Korr.
A110    2017-09-30     -112.00   Korr.
A110    2017-09-30      112.00     Korr.
A110    2017-09-30     -112.00   Korr.
A99     2017-11-06     -112.00   Korr.
A99     2017-11-06      112.00   Korr.
A41     2017-12-31   -24978.00   Momsdeklaration oktober-december)
A57     2017-12-31    24978.00   Korr.
A111    2017-12-31    24978.00   Korr.   
A111    2017-12-31   -24978.00   Korr.
A118    2017-12-31   -24978.00   Korr.
A58     2018-01-14   -24978.00   Korr.
A119    2018-01-14    24978.00   Korr.
A63     2018-02-12    24744.00   Momsinbetalning (oktober-december)
A108    2018-05-02   -24978.00   Korr.
A109    2018-05-02    24978.00   Korr.
A112    2018-05-02   -24978.00   Korr.
A112    2018-05-02    24978.00   Korr.
A112    2018-05-02    24978.00   Korr.
A113    2018-05-02    24978.00   Korr.
A117    2018-05-02   -24978.00   Korr.
A117    2018-05-02    24978.00   Korr.
A117    2018-05-02   -24978.00   Korr.
A120    2018-05-02    24978.00   Korr.
A120    2018-05-02   -24978.00   Korr.
A120    2018-05-02   -24978.00   Korr.
A121    2018-05-02   -24978.00   Korr.
A122    2018-05-02    24978.00   Korr.

Summa (2650) :            0.00

Så, om jag nu skulle vända på beloppen för A57 där problemet uppstod (fast här måste jag ange ett datum som inträffar inom perioden januari-mars) så skulle det se ut så här:

2641 908,96   (K)
2611 25886,25 (D)
2650 24978,00 (K)
3740 0,71     (D)

Fast, då kommer 2650 inte längre att vara 0 innan jag påbörjar min momsredovisning. Jag kommer istället ha en ingående skuld som sedan ackumuleras med skulden för jan-mars.

Så, om jag tolkat det rätt måste jag använda ett annat konto än 2650.

Vilket konto skulle vara lämpligt?

/ Magnus
Magnus59
MEDLEM

Jag valde slutligen att skapa en manuell verifikation enligt vad jag skrev i mitt tidigare inlägg. Sedan gjorde jag min momsredovisning för att kunna avsluta den delen av min bokföring.
Mest troligt kommer jag nu ha en alldeles för hög skatteskuld (2650). Med lite tur kanske programmet kommer att "hitta" en motsvarande post (2650) men med motsatt belopp och allt blir bra.
Om inte får jag fundera ut på något motkonto. Hittar jag inget lämpligt motkonto inom 26XX så får jag väl ta något annat, typ 7399 som egentligen inte alls har med detta att göra.
Fast ibland måste man välja mellan pest eller kolera.
/ Magnus