Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Alf Willén
MEDLEM

Nollställ konto 2920?

Hejsan.

Har ett konto 2920 som handlar om upplupna semesterlöner och ska väl användas mellan olika

perioder t.ex. år. Bokför en och betalar ut andra året.

Min fråga är nu om man på nått viss kan boka bort detta konto, för det innehåller felaktiga värden

from det att vi startade med Visma 2019.

Ytterst irriterande då jag tycker det blir "fel" både i Balans/Huvudbok.

Har liknande problem med 1780, 1790, 2941 och 2943.

Hoppas ni förstår mitt dilemma, vill att allt ska se bra ut.

//Alf 

1 SVAR 1
Roffakab
CHAMPION

Hej

 

Att bara boka bort ett konto går inte utan du måste i kommande bokslut göra en ordentlig avstämning av alla konto i balansräkningen.

Konto 1780 Upplupna avtalsintäker. Finns det sådana kvar annars återförs saldot till intäktskontot (debet)

Konto 1790 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader. De gamla återförs och du beräknar nytt belopp för bokslutstillfället

Konto 2920 och 2941 Semesterlöneskuld + beräknade sociala avgifter. Gör en beräkning av nuvarande (bokslutstillfället) och återför mellanskillnaden. Om det inte finns någon semesterlöneskuld utan allt är utbetalt ska hela saldot återföras på kostnadskonton (kredit)

 

När du gjort ovanstående resultatpåverkande bokslutsverifikationer får du beräkna den sammanlagda resultateffekten och fundera på om du skall nämna något om detta i bokslutet.

 

Konto 2943 är beräknad löneskatt och om den fanns med 2019 bör den vara reglerad på ditt skattekonto. Ligger den kvar finns det risk att även skattekontot misstämmer.

 

Om du vill att allt ska se bra ut gör du en ordentlig avstämning av balansräkningens konton.

 

Vill du ha hjälp kan du kontakta mig på casperkonig@gmail.com

 

Vänliga hälsningar

RoffaK