Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Betalningsjournal - konto

Vi har skapat och skickat ut fakturor på medlemsavgift och fått in inbetalning via bankgirot från en del medlemmar. Dessa utskickade fakturor är inte bokförda mot något konto i bokföringen.
De inbetalningar som inkommit har jag manuellt registrerat i betalningsjournaler för att få bort dem från respektive medlem.

Nu undrar jag vad jag ska göra med dessa betalningsjournaler?
Vi har ett konto 3900 som heter 'Medlemsavgifter' men eftersom betalningen skett mot bankgirot konto och så måste jag enligt Utskrift-Inbetalningsjournal ange
Debit 1930 (Bankgiro)
Kredit 1510 (Kundfodringar)

Tidigare har vi bokfört varje medlemsavgift med Debit 1930 och Kredit 3900, det blir dock en massa verifikationer.
Hur kan jag hantera Medlemsavgiftsinbetalningar separat jämför med andra inbetalningar när jag använt Inbetalningsjournal?

Förstår inte riktigt hur det hänger ihop så jag hoppas på lite hjälp.

3 SVAR 3
Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

Hej!

Vanligtvis om du skapar fakturor i programmet och skapar en fakturajournal bokförs fakturorna 
3900 kredit
1510 debet

Sen registreras inbetalning på fakturrorna och då skrivs en inbetalningsjournal ut och då bokförs
1510 kredit
1930 debet.

Om du har skapat fakturor i programmet så borde du ta ut en fakturajournal och på så vis ska det bli korrekt.
Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack det ska jag pröva.
.. dokc en följdfråga hamnar alla fakturor på 3900 som skickas ut när man kör en fakturajournal?
Om det är så så hur kan jag skilja på medlemsinbetalingar kontra andra inbetalningar så det kan jämföras med budgeterade intäkter?

Hej!
Vilket försäljningskonto det blir på fakturorna och därmed på fakturajournalen, 3900 i ditt fall, styrs av om du använder artiklar eller inte när du fakturerar. Använder du artiklar väljs kontot beroende av artikelkonteringen som ligger på artiklarna. Har du inte artiklar, utan skriver textrader när du fakturerar, väljer programmet standardkontot som finns i föreningsinställningarna under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Kontonummer i rutan Försäljning.

Du kan alltså ha olika försäljningskonton på dina fakturor. Vill du styra det du fakturerar till olika konton kan du antingen göra det med olika artikelkonteringar på dina artiklar eller genom att ändra manuellt på fakturans flik 1. Faktura i kolumnen Konto. Väljer du att ha ett specifikt konto enbart för medlemsavgifter och är noga med att kreditera de fakturor för medlemsavgifter som inte blir betalda kan du göra en uppföljning på det kontot sedan, för att se vad som blivit betalt.

Är det själva inbetalningen du vill särskilja, inte försäljningen, berörs den enbart av steg två i Annas beskrivning ovan:
Konto 1510 kredit
Konto 1930 debet.

Den konteringen visar inte att det är just en medlemsinbetalning utan enbart att kundfordran minskat och att du har fått in pengar på bankkontot. Vill du se på inbetalningen om det gäller en medlemsavgift eller inte skulle du kunna använda dig av resultatenheter. I kontoplanen kan du aktivera att du vill använda resultatenheter genom att på kontot det gäller, på raden Resultatenhet, välja Ofta eller Sällan. När du bokför själva inbetalningsjournalen kan du inte sätta någon resultatenhet där men på verifikationen som skapas, antingen per automatik eller manuellt om du valt den inställningen, kan du lägga till en resultatenhet i efterhand och sedan göra urval på den i diverse utskrifter. Det görs genom att stryka den första raden med 1930 och sedan lägga till den igen med en resultatenhet.