Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Internfaktura och resultatenheterHej! Jag har en faktura på 10000 kr som är betald ochbokförd. I vår organisation så har vi ett projekt. Ibland händer det attVerksamheten står för kostnaden vilket gör att vi i Visma knappar inresultatenheten för internfakturan för projektet som kallas ”internfaktura 800”.Vid det här laget så står det i bokföringsprogrammet om man söker påresultatenheten att det ligger en kostnad på 10000 kr. Om jag nu ska skapa eninternfaktura för att fakturera projektet. Hur gör jag för att kvitta av så attde 10000 försvinner ur bokföringssystemet? Det jag ska göra är alltså attkreditera kontot. En hypotes är att jag enbart skriver resultatenhet 800 närjag skapar kundfakturan. Stämmer det?

 

Innehållet i denna tråd är verifierat av Visma Spcs 22-12-05

1 SVAR 1
Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

Hej!

Det finns tyvärr ingen riktigt bra lösning för att hantera internfakturering i programmet. Brukar ni göra internfakturor genom att skapa fakturor i programmet så tycker jag att det låter bra att du lägger in resultatenheten på fakturan så kommer det skapas en kreditrad med resultatenheten.

Ett annat alternativ är att på en verifikation plocka upp kontot som du vill ta bort resultatenheten på och lägga samma konto och samma belopp i både debet och kredit.

Har andra användare förslag på lösning så är inspel självklart välkomna!
/Anna
Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~