Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

AAA_a_
NY MEDLEM

Koncern-/dotterbolag i olika länder/språk?

Hej,

Vad finns det för stöd ifall man har moder och dotterbolag i olika länder?
Finns det någon funktion som stödjer koncernrapportering?
Vi behöver ju rapportera på tex engelska avseende det engelska dotterbolat?

Vad finns för språkmöjligheter och inställningar för rapportering i olika valutor, engelsk text etc.?

1 SVAR 1
Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

Hej!

I Visma Administration kan du ha språk- och valutahantering vid försäljning och inköp.
Du kan också välja att istället ha din bokföring i en annan valuta genom att ändra inhemsk valuta. Men alla företag du arbetar med i programmet måste ha samma bokföringsvaluta för att det inte ska bli fel med valutahanteringen.

Programmets rapporter är på svenska om du inte gör egna ändringar enligt beskrivningen Ändra balans- och resultatrapport.

Gå gärna in i tråden Internationell anpassning av programmen och tryck +1 eller lämna en kommentar om det är något särskilt du efterfrågar.

Vad är det för information som du vill delge de andra bolagen?
Visma Bokslut har numera möjlighet att skriva ut bokslutet på engelska och Visma Koncern som är framtaget för att sköta redovisning för företag som ingår i koncern har valutahantering för att kunna redovisa bokslut till andra länder.

Återkom gärna om du undrar över något mer!
Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~