Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
D_D___
NY MEDLEM

Tidning ( GP) som bekostas av arbetsgivare

(uppdaterad av Tinna Gunnarsson MODERATOR ‎2020-03-05 12:44 )

Hur bokför man en faktura som avser GP prenumeration och som arbetsgivare betalar för en anställd men vill inte att den anställde förmånsbeskattas.

3 SVAR 3
mikael pettersson
NY MEDLEM

Re: Tidning ( GP) som bekostas av arbetsgivaren - Administration

Svår fråga att svara på då det förefaller vara en förmån )

Mikael
Göran A
NY MEDLEM

Re: Tidning ( GP) som bekostas av arbetsgivaren - Administration

Håller med Mikael då allmänna dagstidningar är en skattepliktig förmån såvida man inte jobbar i ett tidningsföretag som ex.vis journalist

 

MalinKjellberg
ANSTÄLLD

Re: Tidning ( GP) som bekostas av arbetsgivaren - Administration

Hej,

Precis som du fått svar på ovan så är detta en förmån, i denna dokumentationen från skatteverkets sida står det följande.

TidningarAtt fritt få tidningar hem till bostaden kan vara skattefritt i vissa fall.I RÅ 2004 ref. 101 har förmån av fria dagstidningar som en chefredaktörför en dagstidning fått av arbetsgivaren ansetts skattefri enligt 11 kap. 8§ IL. Skattefriheten gällde även om det var en tidning av nyhets- ellerallmänpolitisk karaktär och även om den skattskyldige inte hadeytterligare en tidning som han betalat för.Förmånen att få en fri tidning utdelad i bostaden är skattefri förpersoner för vilka det är av väsentlig betydelse för arbetet att hatillgodogjort sig innehållet i tidningen före arbetsdagens början. EnligtHögsta förvaltningsdomstolen, HFD, måste en arbetsgivare i ettdagstidningsföretag i regel anses ha ett starkt intresse av att anställdamed journalistiska arbetsuppgifter tar del av det som skrivs i branschen.Hit räknas personer som arbetar som journalister, fotografer, grafiskpersonal samt personal tillhörande ledningsgruppen (Skatteverket 2005-05-02, dnr 130 225096-05/111).För anställda i allmänhet torde det för arbetets del räcka att hatillgång till en eller flera tidningar på arbetsplatsen.

För ytterligare information hur du ska hantera detta ber jag dig kontakta skatteverket.