Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Flerårsöversikt K2 - Bokslut

Varför går det inte att lägga in egna uppgifter eller nyckeltal mellan de uppgifter som är obligatoriska i flerårsöversikten enligt K2? Om jag t ex vill lämna uppgift om rörelseresultat i flerårsöversikten så vill jag gärna att den ska ligga mellan nettoomsättning och resultat efter finansiella poster, då det följer resultaträkningen bättre. Nu hamnar egna uppgifter som man lägger in efter soliditeten. 

Dessutom ligger bruttoresultat som en uppgift som inte går att ta bort, trots att denna inte är obligatorisk enligt K2, hur kommer det sig? Visserligen behöver man ju inte fylla i något, då kommer den ju inte med i flerårsöversikten, men varför går det inte att ta bort den?

5 SVAR 5
Fd medlem
Inte tillämpbar

Det är det som är själva grejen med K2 allt skall se lika ut. helt värdelöst men det är bara att gilla läget "förenklingar".
Fd medlem
Inte tillämpbar

Ja, visst handlar det om förenklingar i K2. Men det är ju också fullt möjligt att lämna ytterligare frivilliga upplysningar och då vore det bra om Visma som programleverantör gjorde det möjligt att göra detta på ett sätt som är logiskt, dvs att ordningsföljden på uppgifterna och nyckeltalen i flerårsöversikten kan stämma väl överens med ordningsföljden i RR och BR.
Marita Jonsson
CONTENT PRODUCER

Hejsan!

I nästa version av Visma Bokslut som kommer snart, kommer du att kunna skjuta in rader och ändra som du vill i flerårsöversikten.

Anledningen till att Bruttoresultat finns med är för att denna ska användas om du väljer att göra en förkortad resultaträkning, denna kommer du också att kunna ta bort från och med nästa version.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack för svar! Toppen, då vet jag att det är på gång!

Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej!
Nu finns version 2015.1 av Visma Bokslut för nedladdning. I den versionen har du möjlighet att skjuta in och ta bort rader i Flerårsöversikten.