Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Ylvis_
MEDLEM

Har uppmärksammat att det finns gula fält i bilagorna som är skrivbara! Vad är tanken? - Bokslut

Har uppmärksammat att det finns gula fält i bilagorna som är skrivbara! Vad är tanken?
3 SVAR 3
Michael Holmgren
APPLICATION SPECIALIST

Hejsan!

När fälten är gula inne på olika bilagor i bokslutsprogrammet betyder det att du har möjlighet att lägga in värden i de fältet, vita fält däremot är låsta för redigering. På vissa bilagor är det t ex gult i Konto nr uppe i huvudet och då är tanken att du ska fylla i vilket konto bilagan gäller för att programmet ska kunna göra en kontroll så att saldot på bilagan stämmer överens med saldot på kontot. 

Är det något mer specifikt du undrar över angående olika gula fält på bilagorna är du välkommen att återkomma i denna tråd. 
Ylvis_
MEDLEM

Hej! Jag menade inte på underbilagorna utan på huvudbilagan.
Det finns ju en kolumn med värden för föregående och en för innevarande år men också möjlighet att skriva i ytterligare en kolumn till vänster om dessa?? Dessutom finns det en textrad under varje kontonamn?? Har dessa funnits innan?
Michael Holmgren
APPLICATION SPECIALIST

På huvudbilagor är tanken att du ska kunna specificera kontot direkt på bilagan, istället för att skapa en underbilaga. 

Under varje konto kan du lägga flera textrader och belopp för att specificera vad som skett på kontot. Detta sätt kan vara användbart när du ska specificera kortfristiga fordringar/skulder eller upplupna och förutbetalda intäkter och kostnader. Om du t ex ska specificera upplupna kostnader och inte behöver använda beräkningshjälpen som finns på underbilagan Upplupna kostnader, kan du i stället specificera de upplupna kostnaderna direkt på huvudbilagan.

Textraderna på bilagorna har funnits en längre tid i bokslutsprogrammet.