Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Benny_11
MEDLEM

Inlämning årsredovisning när företaget betalat ut utdelning beslutad f g år.

När jag upprättar en årsredovisning för ett bolag som har tagit ut utdelning under året som årsredovisningen avser, men som hänförs till f g räkenskapsår och som beslutades på f g årsstämma, blir Balanserat result f g år under Förändring i eget kapital fel. Jag tycker att balanserat resultat vid årets ingång ska vara det utgående fria kapitalet från föregående år. Sedan vill jag redovisa den utbetalda utdelningen. Då blir Belopp vid årets utgång rätt.  Den digitala årsredovisningen nettar summan av det fria egna kapitalet från f g räkenskapsår med utdelningen. Detta nettovärde redovisas då som Balanserat resultat  belopp vid årets ingång. Utdelningen syns därmed inte. Då blir enligt min mening de uppgifter som står i Förändring eget kapital inte transparanta. Under Granska finns ett alternativ att fylla i belopp för utdelning. Men det fungerar ju inte med den formel som Bokslutsprogrammet använder för att hämta  värden. Har någon annan användare av bokslutsprogrammet reagerat på detta problem?

1 SVAR 1

Hejsan. Har inte märkt av det problem du beskriver och när jag kollar på "förändringar av eget kapital" i årsredovisningen så ser jag inte det problemet. 

Belopp vid årets ingång är ju balanserat resultat vid utgången av föregående år, d.v.s kto 2091 men även 2093 om det finns aktieägartillskott.

Raden under hanterar just det du beskriver d.v.s där fyller man i tagen utdelning med ett negativt tal i kolumnen för balanserat resultat. 

Nästar rad visar hur föregående års resultat balanseras, d.v.s tas bort ur kolumnen årets resultat och läggs till i kolumnen för balanserat resultat.