Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Medhjälpande maka i enskild firma - Skatt/Skatt Proffs

Hej! Som medhjälpande maka fick jag en blänkare i skatteprogrammet om att beloppet för mitt arbete inte fick överstiga resultatet i firman. Om man samtidigt lägger tillbaka ett större belopp av periodiseringsfonder från inkomster tidigare år kan man inte då ta upp ett högre belopp?
Med vänlig hälsning Monika
4 SVAR 4
Anna Svensson
CONTENT PRODUCER

Hej Monika!

I varningen från programmet står det att andelen av resultatet i en näringsverksamhet som lämnats till medhjälpande make aldrig får vara så stor att det uppkommer ett underskott. Varningen säger också att uppgifter har lämnats som kan innebära ett underskott.

Som jag tolkar det borde det inte vara några problem i ditt fall eftersom du återför periodiseringsfonder och därmed inte får något underskott.
Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej och tack för ditt svar! Frågan fortsätter.....
Jag ringde Skatteverket och den som svarade sa att man inte kunde ta upp så högt belopp att det uppkom underskott i ruta R21 i makens NE-blankett.
Jag berättade också om återföring av ett större belopp av tidigare avsatta periodiseringsfonder men svaret blev detsamma. Vad säger du om den tolkningen?
Med vänlig hälsning
Monika

Hej igen Monika!

Jag skickar frågan vidare och ser till att du får ett svar i den här tråden!

Med vänliga hälsningar
Anna
Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~
Skattehuset
NY MEDLEM

Hej!
Det är korrekt svarat tidigare. Precis som sagts så får fördelningen inte generera ett underskott för annan part om Du tar ett överskott som överstiger årets resultat.

Sker då en återföring av p-fond så kan Du ju rädda det genom denna.

Skall man vara riktigt noga så handlar det om "Årets resultat" det Du i år har varit med om att jobba ihop, och p-fonden som återförs är ju ett resultat från tidigare års resultat men eftersom detta inte tidigare har beskattast av någon part, så fungerar det.

Årets resultat blir således inklusive återförda p-fonder och då får Du inget problem.

Med vänlig hälsning

Skattehuset i Göteborg AB
Jan-Åke Jernhem