Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

1234563
MEDLEM

Noter till årsredovisningen i Visma Skatt & Bokslut Pro

Visma Skatt & Bokslut Pro möjliggör enbart att man lägger till en till not som man kan anpassa som man vill. Detta blir begränsande i upprättandet av årsredovisningen då det finns vissa krav på vilka noter man ska ha men däremot inga hinder för att dela med sig av mer information. Detta vill man ju kunna göra. Det skulle man också vilja göra i diverse förinställda format, till exempel tabellformen som finns bland bokslutsbilagor vore super att få med sig även till årsredovisningen och dess noter istället för enbart ett fritextfält.

 

Vidare tillåter inte heller noterna att man lägger till egna rader/ytterligare information utöver det som är ett krav. Till exempel så går det inte att koppla noten om fordringar på koncernbolag till både långfristiga fordringar och kortfristiga fordringar vilket blir begränsande. 

1 SVAR 1
Tinna Gunnarsson
MODERATOR

Hej!
Tack för att du hör av dig med tankar och idéer om hur vi kan bli bättre. Jag har varit i kontakt med våra produktspecialister som kommer att ta med sig detta som ett förbättringsförslag inför framtiden. Dock kan tilläggas att om man redovisar enligt K3 så kan man ändra text på en del av raderna. För muspekaren över rubriken och klicka på pennikonen. Rader som inte har pennan bör inte redigeras enligt Bolagsverket. 

 

Vad gäller koppling av not till mer än en rad som kan du under Koppling till resultat-/balansräkning se du vilken rad i resultat- eller balansräkningen som noten hänvisar till. Du kan redigera det som föreslås. Skriv i fältet för att söka efter raden du vill koppla till. Klicka på plus- eller minustecknet för att lägga till eller ta bort rader.

 

Om att du vill att vi ska visa i programmet så är du alltid välkommen att höra av dig till våra kunniga kollegor på supporten

 

Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet

//Tinna