Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Ankomstreg lev.fakturor som skall attesteras o samtidigt kontroll inkomna lev.fakturor - Administration

Hur jobbar man i Visma administration med ankomstregistrering av lev.fakturor som skall attesteras och samtidigt vill man ha kontroll på inkomna lev.fakturor?
2 SVAR 2
Fd medlem
Inte tillämpbar

I Visma Admin finns inte funktionen ankomstregistrering, utan man registrerar fakturan utan bock i attestrutan längst ner. Då ser man vilka fakturor som är ute på attest. När de blivit attesterade bockar man i attestrutan igen så att man vet de är klara för betalning. Bland företagsinställningarna kan du välja om fakturor skall anses som attesterade direkt vid registreringstillfället eller inte. Väljer man "Inte" gör man som jag föreslår här ovan; skickar ut på attest och klickar i attestrutan vartefter man får dem tillbaka.

OBS: så länge en faktura inte ligger som attesterad, går den inte att betala eller att få in i bokföringen.

Oattesterade fakturor går inte in i leverantörsfakturajournalen, d v s de kommer inte in i bokföringen. Är du lika strikt som jag med att ta kostnader på samma månad som de uppstod, får du trixa vid månadsskiftena; då "tvångsattesterar" jag ännu ej attesterade fakturor men spärrar dem samtidigt för utbetalning. Rutan för att spärra ligger intill attestrutan. Spärrar man, minimerar man risken betala ut något som ej skulle betalas och jag får ut en leverantörsfakturajournal per den sista.

Exempel: El-fakturor kommer i mitten av varje månad, men kostnaden tillhör månaden före. Jag byter fakturadag från 15 sept till den sista augusti (kostnaden tillhör augusti), attesterar och spärrar den för betalning. Skickar för attest och när den kommer tillbaka, häver jag betalspärren.

Det finns olika sätt att hantera detta och så här gör jag. Det som passar mig, passar inte andra eller andra verksamheter, det vet jag. Ville bara ge ett litet tips på vägen till din egna rutin du kommer anamma. En del struntar i att fördela kostnaderna på "rätt" månad i den strikta bemärkelsen som jag gör det och periodiserar kanske hellre enbart från ett räkenskapsår till ett annat. Alla företag har sina riktlinjer.

Hör av dig om det var något du inte hängde med på för jag är så van att göra så här att jag blir hemmablind och ser inte om jag beskriver något bara till hälften.

Lycka till,

Lena

Linnea Norden
ANSTÄLLD

Hej Eva E!

I Visma Administration fungerar det precis som LW skriver, du arbetar med Attest och Betalspärrar fakturor. 

Sedan finns det även partners till oss som har lösningar för attest av fakturor. Du kan läsa mer om dessa integrationslösningar på https://vismaspcs.se/integrationslosningar . Och här väljer du programmet Visma Administration och produktområdet Scanning av leverantörsfaktura. 

//Linnea