Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Nyfiken AB
MEDLEM

Återbetalning Aktieägartillskott

Ska återbetala villkorat Aktieägartillskott från upparbetade vinstmedel under räkenskapsåret 2017. Vad jag kunnat läsa mig till, så måste årsbokslut för år 2017 vara färdigt (vinsten ska vara balanserad), samt måste återbetalningen fastställas på ordinarie årsstämman 2018, innan utbetalning kan ske. Men hur ser det ut med själva bokföringen om återbetalningen sker tex. i jan 2018, i samband med årsstämman ? Ska återbetalningen tas upp till skatteverket för räkenskapsåret 2017 eller 2018 (ingen beskattning givetvis, men det ska väl deklareras?)? Har Vismas tillägg skatt/årsredovisning. Uppskattar verkligen om någon kan ge lite klarhet i dessa frågor.
2 SVAR 2

Som du skriver:
Återbetalning av tillskott skall behandlas på samma sätt som aktieutdelning d v s:
resultatet och balans skall fastställas på ordinarie stämma återbetalningen skall framgå i resultatdispositionen och styrelsen skall besluta och eventuell revisor yttra sig över styrelsens beslut innan stämman fastställer återbetalningen.

Bokföringsmässigt blir det bara att debitera konto 2091 Balanserat resultat och kreditera likvidkonto  när utbetalning sker.

Kontrolluppgift eller ej får du kolla med skatteverket.

Mikael Pettersson

Ja du ska naturligtvis debitera det konto du har tillskottet bokfört på så bortse från mitt kontonummerförslag

Mikael