Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokföra aktier som betalning för konsultuppdrag

Jag kommer att utföra konsultuppdrag åt ett mindre företag och få betalt för insatsen i aktier. Det görs som en kvittningsemission efter en nyemission. 
Ur avtalet, men med fingerade siffror:
- Avtalet löper 12 månader och under perioden ska 100 timmars arbete utföras.
- Arbetet värderas till 1000 kr/h.
- Efter 100 timmar genomförda konsulttjänster till ett värde om 100 000 kr genomförs en kvittningsemission mot en ägarandel om 2%.
- Parterna kan när som helst säga upp avtalet och då genomförs kvittningsemission motsvarande det antal timmar som använts. Dvs om avtalet sägs upp när 50h utförts görs en kvittningsemission motsvarande 50 000 kr/ägarandel om 1%.

FRÅGOR:
1) PÅ VILKA KONTON ska detta bokföras under tiden jag upparbetar min ersättning? Ett slags upplupen intäkt? Jag är nybörjare i bokföring så skriv gärna exakt alla konton med debet och kredit 🙂 .
2) NÄR ska jag bokföra den upplupna intäkt jag upparbetar? Den upplupna intäkten växer ju successivt månad för månad allt eftersom jag lägger ned mer tid, så jag gissar att jag ska bokföra den senaste månadens arbete efter varje månadsslut? Eller gör man det en gång när avtalet tar slut och man vet hur mycket totalen blev? 
3) NÄR bokförs sedan att denna fordran kvittas och blir aktier och PÅ VILKA KONTON? Datum då ny- och kvittningsemissionen beslutas formellt? Dagen då jag får aktiebevisen? Det är att betrakta som långfristig placering. Återigen, konton med debet och kredit :-).

Tack på förhand för hjälpen!
/Mats

5 SVAR 5
Fd medlem
Inte tillämpbar

Jag utgår från att ditt bolag blir ägare till aktierna:
Rätt?
1)för ordningens skull blir det bra när du periodiserar dina intäkter
Konteringen blir:
Debet 1680
Kredit t ex 3041 för intäkten
Kredit 2611 för momsen

Månadsvis är ett bra förslag

Vid någon tidpunkt skriver du en faktura till din kund och då flyttas din 1680 fordran till 1510 kundfordringar
Debet 1510
Kredit 1680

När kvittning sker bokförs det

Debet t ex 1330 aktier i intressebolag
Kredit 1510

Mokael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Japp, bolaget äger aktierna.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Fantastiskt! Snabbt, tydligt och säkert rätt :-).
TACK!
/Mats

Ett litet tips till upplägget som du kanske redan känner till. Det du då jobbar in får du betala moms och skatt på. Om ersättningen, i det här fallet aktier i ett (vad jag kan förstå) onoterat bolag går ner i värde eller helt tappar värde så är den förlusten inte avdragsgill. Kan vara värt att tänka på. Du får alltså inkomst men inga pengar och kan dessutom förlora tillgången utan att få skatteeffekt av den förlusten. Så se upp men hur mycket det blir då risken alltid finns där. Du kan även under resans gång vara tvungen att värdera ner aktievärdet vid bokslut. Inte heller det är skattemässigt avdragsgillt men tvingande ur försiktighetsprincipell synvinkel.Lycka till!
Fd medlem
Inte tillämpbar

Ja, jag hade koll på det men tack ändå för att du tog dig tid att tipsa! /M