Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokföra bergvärme installation - eEkonomi

På vilket konto lägger man upp en installation av bergvärme i en byggnad?
 Hamnar den under byggnad eller blir det en byggnadsinventarier.
4 SVAR 4
Fd medlem
Inte tillämpbar

Den är närmare byggnad än byggnadsinventarie då den skrivs av i samma takt som byggnaden

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Mittåt
Byggnadsinventarie är rätt begrepp, ursäkta mig

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Om den är en byggnadsinventarier då skrivs den väl inte av i samma takt som byggnaden?

Lottis
Fd medlem
Inte tillämpbar

En fastighet är näringsfastighet om den inte är privatbostadsfastighet enligt 5 § KL.

I punkt 6 andra stycket av anvisningarna till 23 § KL anges vad som avses med byggnadsinventarier. Av tredje stycket jämfört med andra stycket framgår att för byggnadsinventarier i byggnad avsedd för annat ändamål än bostadsändamål görs värdeminskningsavdrag i enlighet med reglerna för maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier (se punkt 12 av anvisningarna till 23 § KL).

Byggnadsinventarier kan ej förekomma i byggnader avsedda för bostadsändamål (se prop. 1989/90:110 s. 666). Inventarier i för bostadsändamål avsedda byggnader skall ingå i anskaffningsvärdet för byggnad och värdeminskningsavdrag skall då göras med samma procentsats som för byggnaden. Detta gäller också sådana anordningar som är nödvändiga för en byggnads allmänna användning, såsom ledning för vatten, avlopp, elektrisk ström eller gas eller annan liknande anordning.

Ovanstående saxat från skatteverket, efter att ha googlat orden "avskrivning av värmeanläggning"

Här får du vägledning i ditt fall

Mikael