Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokföra bort balanserat resultat

Har tagit över bokföringen i en ideell förening där balanserat resultat hängt med i 10 år jag vill boka bort det och bara ha årets resultat med i balansrapporten hur gör jag? Det skall inte  stå med något  balanserat resultat i balansrapport säger man utan bara årets reslutat. Men hur gör jag vilket konto bokför jag bort det mot? Ingen i föreningen vet hur man gör.

5 SVAR 5
Susanne86
MEDLEM

Hej! Man kan inte bara ta bort det balanserade resultatet hur som helst. Det måste finnas ett beslut i ex årsredovisningen om dessa gamla vinster ska delas ut eller hanteras.

Hälsningar

Susanne Liljeholm
Auktoriserad Redovisningskonsult i FAR

Esselem Redovisningsbyrå AB
Fd medlem
Inte tillämpbar

Frågan är relevant, jag sitter med samma problem i en ideell förening. I vår förening har vi beslut från tidigare stämmor att resultaten ska balanseras i ny räkning. Det måste rimligtvis innebära att tidigare resultat kan (amatörmässigt uttryckt) "bokas bort" så att endast årets resultat ligger kvar i den aktuella balansrapporten. Jag hoppas att någon vill ge ett konstruktivt svar som kan hjälpa oss ideella "amatörkassörer" att lösa detta grundläggande problem.
KjellP
CHAMPION

Hej!

Susanne har rätt att man kan inte bara boka bort ett resultat.

Däremot flyttar man i början av det nya året förra årets resultat från kontot årets resultat som brukar ligga på konto 2069 för en ideell förening, till balanserat resultat - konto 2060. Där har föreningen summan av alla föregående års resultat.
På konto 2069 kommer sedan det nya årets resultat att hamna.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej!
En följdfråga på detta. I min förening så har tidigare kassör använt kontona 2060 och 2067. (Borde kanske varit 2061 och 2067 om man ska vara logisk?) Men finns det nån vits med att skilja på balanserad vinst/förlust och eget kapital i en förening? Du tycker det räcker med 2060 om jag läser rätt mellan raderna?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej! Använder Visma Förening.

 

1. Borde inte alltid ingående balans i balansrapporten vara noll? I alla fall om man har en bokföring som körs årsvis i flera år? Eller när är den inte det? Ska man inte alltid överföra årets resultat som eget kapital?

 

2. I Resultatrapporten har jag två kolumner, perioden och ackumulerat. För mig är de alltid samma, vad är syftet med ackumulerat? Återigen, överför man inte alltid årets resultat som eget kapital?

 

Tack!