Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokföra en Revers

Hej!

Jag har en fråga gällande bokföring av ett långfristigt reverslån

 

Jag har bokförda aktier i mitt bolag i ett annat intressebolag om ca 50% av ägandet i det.

Dom är bokförda till ett värde om 25.000 Kronor.

Jag har nu sålt dessa till ett värde om 1.000.000 kronor på revers till ett annat bolag.

På vilka konton skall jag boka in de olika posterna? samt att jag kan ju inte boka in dem på omsättning då det är en revers och har inte fått någon utbetalning på köpet.

mvh

Johan

3 SVAR 3
CarinaEsp
CHAMPION

Du har sålt aktierna även om du inte har fått betalt för dessa i "riktiga" pengar. Reversen motsvarar betalningen. 

Vinst vid försäljning av aktier i intressebolag har jag för mig är en skattefri transaktion.

 

Du krediterar tillgångskontot där aktierna ligger med samma belopp som anskaffningsvärdet för den sålda tillgången, troligtvis ett 13XX-konto

Den långfristiga delen av beloppet på reversen bokar du i debet på ett 13-konto som passar och den kortfristiga delen (den som ska amorteras innevarande räkenskapsår) bokar du i debet på ett 16-konto.

För att hitta rätt konto så hänvisar jag till www.bas.se där du kan hämta baskontoplanen i pdf- eller xls-format.

Mellanskillnaden mellan anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet ska då bokas i kredit på t ex 8120 (Resultat vid försäljning av andelar i intresseföretag).

Är intäkten skattefri så ska den läggas tillbaka när man gör skatteberäkningen, men det är en bokslutshistoria.

Då du nu sitter med en revers så ska du vid varje bokslutstillfälle värdera säkerheten i reversen. Dvs om du får betalt enligt reversen eller om det finns ett nedskrivningsbehov för att det finns en osäkerhet i din fordran.

Lycka till!

Fd medlem
Inte tillämpbar

Stort tack för informationen och det snabba svaret.

En följdfråga, hur menar du gällande att man lägger tillbaka det när man gör bokslutet? Hur göra detta och vilka konton?

 

Tack på förhand 

Det är bara i själva skatteberäkningen man gör det. I bokföringen gör man ingenting.

 

Det finns nästan alltid poster som påverkar när man beräknar skatten. Man utgår från det bokförda resultatet och sen läggar man tillbaka (ökar resultatet) med kostnader som inte är avdragsgilla. På samma sätt blir det med intäkter som inte är skattepliktiga, de minskar det bokförda resultatet. 

Summan av det bokförda resultatet och justeringarna enligt ovan blir det skattemässiga resultatet som man betalar bolagsskatt på.