Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokföra förskottsbetalning till utlandet

Hej!Har sökt bland trådarna men inte riktigt hittat det jag söker.Jag köper varor från USA som jag sedan säljer vidare på hemsidan. Dessa varor betalas i förskott med företagets kontokort. Leverans sker 1-2 veckor senare.Den obligatoriska frågan är då hur jag bokför detta (e-ekonomi)Mvh Micke
5 SVAR 5
Annie Karlsson
ANSTÄLLD

Re: Bokföra förskottsbetalning till utlandet

Hej!

Då skulle du kunna bokföra det mot konto 1480 - Förskott för varor och tjänster när betalningen sker:

1930 i kredit
1480 i debet

När du tar emot varorna bokför du 1480 i kredit mot ditt inköpskonto som är förslagsvis 4051 - Inköp av varor från land utanför EU. Sedan tänker jag att du får en faktura med tull och moms vid ett senare tillfälle.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Re: Bokföra förskottsbetalning till utlandet

Tack för hjälpen!
Mikael51
UTFORSKARE

Re: Bokföra förskottsbetalning till utlandet

Hej,

Ska köpa in en maskin från ett land utanför EU som vi ska sälja vidare till ett företag i Sverige, både inköp och försäljning kommer ske i USD. Både vår leverantör och vi kommer skicka förskottsfakturor, förhoppningsvis kommer allt ske samma månad men kan dra över månadsskifte och kanske årsskifte. Redovisningsbyrån vill att vi momsredovisar när betalningen sker, men vad händer med förskottet om kursen är annorlunda när vi slutfakturerar?

Mvh

Susan Åklundh
FD ANSTÄLLD

Re: Bokföra förskottsbetalning till utlandet

(uppdaterad av Susan Åklundh ‎2021-08-27 07:59 )
Hej Mikael,

Har ingen erfarenhet av detta men läste i boken Redovisa Rätt, där det står:

Förskott från kunder:
Förskott eller s. k  a ́ contobetalningar från kunder redovisas i det säljande företagets bokföring som en skuld tills varan levererats eller arbetsprestationen utförts.
Förskotts eller a ́contobetalningar som avser en beställd vara/tjänst ska faktureras inklusive moms. Det är sedan betalningsdagen som styr säljarens redovisningsskyldighet för moms på förskott och inte faktura dagen.

Fakturerat förskott debiteras konto 1510, kundfordringar. Momsen krediteras ett konto för vilande utgående moms (2618 om det avser 25%) och konto 2420, Förskott från kunder krediteras för mellanskillnaden.

När kunden betalar förskottsfakturan debiteras kontot för vilande utgående moms t ex 2618 och krediteras i stället "vanligt" konto för utgående moms t ex 2610, Utgående moms 25%. Konto 2420, Förskott från kunder debiteras när arbetet är avslutat och avräkning skett och istället krediteras lämpligt intäktskonto t ex 3010, Försäljning.

Om per balansdagen förskott erhållits, men ingen motprestation skett, behövs ingen periodisering i årsbokslutet. Om per balansdagen delleverans skett, eller del av arbetet utförts ska periodisering göra i bokslutet även om fakturan inte skickats.
Försäljningsvärdet av delleverans/utfört arbete krediteras t ex konto 3010, Försäljning/Utfört arbete med den upplupna intäkten och konto1790, Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter debiteras.
Återföringen i det nya räkenskapsårets bokföring sker genom att samma konton bokförs omvänt. I det förenklade årsbokslutet periodiseras inte upplupna intäkter

Förskott till leverantör:
Förskott eller a ́contobetalningar till säljare/leverantörer redovisas i det köpande företaget som en fordran. Förskotts- eller a ́contobetalningar som avser en beställd vara/tjänst ska faktureras inklusive moms. då det r betalningsdagen som styr säljarens redovisningsskyldighet för moms på förskott och inte faktura dagen.

Fakturerat förskott avseende t ex beställda varor krediteras konto 2440, Leverantörsskulder. Momsen debiteras konto 2648, Vilande ingående moms eftersom avdragsrätten för moms avseende förskott inträder först vid betalningstillfället. Konto 1480, Förskott för varor och tjänster debiteras mellanskillnaden alternativt konto 1700, Förskott till Leverantörer.

Vid betalning av förskottsfakturan till leverantören krediteras konto 2648, Vilande ingående moms och debiteras istället det "vanliga" kontot för ingående moms (2641). Konto 1480, Förskott för varor och tjänster alternativt 1700, Förskott till leverantörer krediteras när varorna levererats och avräkning skett och i stället debiteras aktuellt utgiftskonto t ex konto 4010, Inköp av varor och material.

Ovanstående gäller kortfristiga förskott avseende omsättningstillgångar. Långfristiga förskott avser vanligen anläggningstillgångar t ex beställda maskiner och inventarier eller olika pågående projekt och anläggningar. I stället för att debitera konto 1480/1700 debiteras lämpligt konto i kontogrupp 11 eller konto 1288. dessa konton krediters sedan när maskinen levererats eller projektet/anläggningen är klar och i stället debiteras aktuellt tillgångskonto i kontogrupp 10, 11 respektive 12.

Fordran på lämnat förskott får i årsbokslutet inte kvittas mot skulder till samma leverantör avseende leverans av andra varor eller inventarier. Om per balansdagen förskott lämnats, men ingen motprestation skett, behövs ingen periodisering i årsbokslutet. Om per balansdagen delleverans skett eller del av arbetet utförts, ska periodisering göras i bokslutet även om faktura inte erhållits. delleveranser tas upp som varulager eller kostnadsförs enligt regler för faktura vid inköp.

Hoppas detta hjälper dig med hur du ska hantera förskott:)

Ha en fin dag
/Susan
Pernilla73
NY MEDLEM

Bokföra förskottsinbetalning ej levererade varor

Hej!

 

Jag har gjort en förskottsbetalning på varor i november från annat EU-land som tyvärr inte hann levereras under 2019. De kommer att levereras under jan-feb. Hur bokföra jag detta? Hur gör jag med momsen?Ska jag använda konto 1480? Använder kontantmetoden.

 

/Pernilla