Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokföra investeringsstöd från Jordbruksverket

Hej! Är det någon som vet hur man bokför Investeringsstöd från Jordbruksverket?

12 SVAR 12
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Linda!

Detta är en övrig rörelseintäkt som du kan boka på konto 3985 Erhållna statliga bidrag. Finns inte kontot i din kontoplan kan du gå till kontoplanen och kopiera ett annat konto som börjar på 39xx. Varför inte döpa det till "Investeringsstöd från Jordbruksverket" om du kommer att få fler utbetalningar.

Hälsningar Pär
Fd medlem
Inte tillämpbar

Investeringsstöd är ingen intäkt utan skall reducera anskaffningsvärdet för den aktuella investeringen. Löpande kan du tillfälligt bokföra det på 3981 Erhållan EU-bidrag enligt Lantbrukskontoplanen men vid bokslut skall det bokföras om mot kostnaden för aktuell investering, anskaffningsvärdet som alltså reduceras med erhållit investeringsstöd.
Marianne Jansson
VISMA CERTIFIERAD BYRÅ

Ska bidraget beskattas?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Marianne.

Ja, bidragen är skattepliktiga intäkter i rörelsen.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Nej. Investeringsstöd är ingen skattepliktig intäkt! Anskaffningsutgiften för investeringen skall reduceras med erhållet bidrag!
Marianne Jansson
VISMA CERTIFIERAD BYRÅ

I mitt fall rör det sig om ett utbetalt företagsstöd från jordbruksverket, ska detta beskattas?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Ordet "företagsstöd" tyder på att stödet inte avser någon investering. Då ska stödet tas upp till beskattning.
Marianne Jansson
VISMA CERTIFIERAD BYRÅ

företagsstödet är utbetalt i uppbyggnadsfasen av verksamheten. Men då vet jag hur detta ska hanteras, tack!
Fd medlem
Inte tillämpbar

Om näringsbidrag ska tas upp som intäkt eller inte beror på vilket ändamål bidraget som betalas ut avser. Har du använt bidraget till en utgift som du inte får göra avdrag för (varken direktavdrag eller genom värdeminskningsavdrag) ska du inte ta upp bidraget som intäkt. Avser bidraget däremot något som du får göra avdrag för ska bidraget tas upp som intäkt. Bidraget ska redovisas på olika sätt beroende på vad det är avsett att användas till.

Så länge kostnaden klassificeras som avdragsgill (och det brukar de allra flesta kostnader vara) så är näringsbidraget skattepliktigt. I skatteberäkningen ska du alltså INTE återlägga näringsbidraget som icke skattepliktig intäkt så länge kostnaden som näringsbidraget avser är avdragsgill.

Om bidraget avser ett direktavdrag ska du ta upp hela bidraget som intäkt. Om bidraget däremot avser en utgift som får dras av genom värdeminskningsavdrag ska underlaget för värdeminskningsavdraget (anskaffningsvärdet) minskas med bidraget, exakt som Mikael A helt riktigt påpekar. Och om bidraget är större än anskaffningsvärdet ska mellanskillnaden tas upp som en intäkt.

Säg att vi investerar i en traktor för 500 tkr och får ett investeringsstöd om 100 tkr så blir underlaget för värdeminskningsavdrag 400 tkr.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Konot för bidrag från Jordbruksverket.

Hej Jag undrar vilket konto jag skall bokföra under när jag fått pengar från jordbruksverket för stödrätter (gårdsstödet) för att sköta marken på mitt jordbruk
Fd medlem
Inte tillämpbar

Gårdstödet är skattepliktig intäkt bokförs på konto 3981 enligt lantbrukskontoplanen. Skall alltså inte ingå i företagets nettoomsättning (Kontogrupp 30 - 37)
Fd medlem
Inte tillämpbar

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Särskilt driftstöd från Tillväxtverket - skattefri intäkt?.

Är statliga företagsstöd skattepliktiga intäkter eller undantagna från skatt?