Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokföra köp av patienter/kunder

Hej, 

Vi driver ett företag (aktiebolag) inom tandvård och har nyligen köpt ett kundregister från en annan tandläkare som har gått i pension. Köpet gjordes i september. Patienterna kommer att kallas till undersökning första gången de närmaste 1-2 åren och förhoppningen är att de kommer att vara kunder hos oss under många år. Hur bokför man detta? Jag vill ju inte att hela kostnaden skall tas i år. Tacksam för idéer.

Mvh
Christian
7 SVAR 7
Fd medlem
Inte tillämpbar

Ni har köpt en immateriell tillgång - kundregistret - som likställs med goodwill.  köpeskillingens storlek avgör hur tillgången kan hanteras avseende tillgångens värdeminskning över de framtida åren.
Det vanliga är att skriva av goodwill över 5 år.

Mikael Pettersson
Fd medlem
Inte tillämpbar

......men om ni anser att registret förlorar sitt värde i raskare takt kan det vara motiverat att korta avskrivningstiden.

Om ni däremot anser att tillgångens värde kvarstår - ni har kanske fått en framräknat värde presenterat som ni anser är hållbart över tiden - är avskrivning inget tvång. Ni har då istället en möjlighet att i framtiden - när ni gjort ert och i eran tur att  vilja sälja kommer - avyttra goodwillen till nästa köpare.

Två altenativa scenario i er framtid kan vara:

1) Skriva av tillgångens värde under några år ner till noll och sälja den vidare efter avslutat värv och göra en beskattningsbar reavinst. Över tiden har ni då haft en avdragsgill kostnad inledningsvis som möts av en skatteplikgit intäkt vid nästa överlåtelse vid verksamhetens slut för ert vidkommande.

2) Fortsätta värdera tillgången vid varje bokslut - finna att den behållit sitt värde och sälja den vidare som en tillgång utan samma skatteeffekter vid försäljningstillfället  som ovan.

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack för snabbt och utförligt svar. Egentligen så bibehåller en patient sitt värde över tid men i detta fallet när ett patientregister har köps tar det ca 3 år innan vi har träffat alla patienter vilket borde innebära att en rimligt avskrivningstid är 3 år. I år har jag ett intresse av att hålla nere kostnaderna.

Vore det en idé att värdera även de befintliga patienter eftersom de rimligtvis borde vara en tillgång? I så fall hur funkar det rent praktiskt?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej Christian!
Jag har försökt få fram lite mer information till dig om goodwill. Det här står i boken Redovisa rätt:
Förvärvad goodwill ska enligt 4 kap. 4 § ÅRL skrivas av enligt samma regler som för övriga immateriella anläggningstillgångar, dvs. över nyttjandeperioden. Om nyttjandeperioden inte kan fastställas med en rimlig grad av säkerhet ska nyttjandeperioden enligt samma paragraf anses vara 5 år.
Jag är faktiskt osäker på hur det går till vid värdering av goodwill, jag skulle nog vilja rekommendera dig att ta kontakt med en redovisningskonsult som hjälper dig vidare med detta, eller om någon annan användare här kanske har tips till dig! 


Ha det gott!
/Sanna
Fd medlem
Inte tillämpbar

Om du är intresserad av att hålla kostnaderna nere under första året så låter du goodwillposten ligga still under året och ser vad som händer med patienterna du betalat för. Om alla som du kallat första året kommer och blir kvar så kanske du tycker att värdet av goodwillen står kvar, du behöver ju inte ta ställning i förväg.

Mikael
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack för svar. Det låter som en bra väg. Vad tror du om de befintliga patienterna? Kan jag, och vinner jag på, att värdera och bokföra även dessa som goodwill? Även dessa är ju en tillgång .
Fd medlem
Inte tillämpbar

De befintliga patienterna har ju gett och ger dig intäkter - samma sak där  - vänta och se hur resultatet av din verksamhet utvecklar sig, gör avstämning av resultatet  med jämna mellanrum så du har koll hela tiden och ta ställning till förvärvad goodwill och eventuell egenupparbetad goodwill med hänsyn till din ambition om kostnaderna för första året.

En budget där du gör upp dina ekonomiska mål är att rekommendera för din del, då har du något att jämföra utfallet med och se om verksamheten uppfyller dina mål.

Mikael